субота, 12.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 18.03.2016 № 477 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 477

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 447/28577

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Відповідно до пункту 6 і пункту 11 частини першої статті 8 та статті 14 Закону України “Про публічні закупівлі” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

2. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 серпня 2016 року:

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 622/17917 (зі змінами);

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 653/17948 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2014 року № 743“Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за № 825/25602.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України


А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
18.03.2016  № 477

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 447/28577

ПОРЯДОК 
розміщення інформації про публічні закупівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі - Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель (далі - веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг і одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника/учасника - електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

автоматизоване робоче місце органу оскарження - електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує одержання органом оскарження скарг, розміщення рішень про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарги в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

інформація про публічні закупівлі, яка формується в електронній системі закупівель (далі - інформація) - інформація про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), інформація та документи, що подаються для участі у процедурах закупівель, звернення та скарги, що подаються через електронну систему закупівель, рішення про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарг, що розміщуються в електронній системі закупівель та повідомлення, які надсилаються учасникам в електронній системі закупівель.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі, у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронний цифровий підпис”.

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником/учасником/органом оскарження шляхом її внесення та заповнення в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органу оскарження.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель.

4. Замовник/учасник/орган оскарження для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику або веб-порталі шляхом здійснення одного із способів ідентифікації/авторизації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

5. Інформація для замовника/органу оскарження розміщується/ оприлюднюється безоплатно.

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі у процедурах закупівлі визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

6. У випадку технічних збоїв підчас внесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник/учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації і документів, а орган оскарження на веб-порталі, у разі необхідності, здійснює свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

7. Замовник/учасник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднена на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

9. Датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органа оскарження.

10. Розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

Директор департаменту 
регулювання 
державних закупівельО.Є. Стародубцев

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16?test=XX7MfyrCSgkynHPIZimpmZznHI4KUs80msh8Ie6

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт