вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 209 "Деякі питання використання марок акцизного податку"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 209 
Київ

Деякі питання використання марок акцизного податку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 24, ст. 808, № 51, ст. 1850, № 89, ст. 3265; 2014 р., № 81, ст. 2287, № 95, ст. 2726; 2015 р., № 40, ст. 1216), зміни, що додаються.

2. Державній фіскальній службі до 31 березня 2016 р. знищити залишки марок акцизного податку, які зберігаються у приміщеннях територіальних органів Державної фіскальної служби і продаж яких припинено.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 р. № 209

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. У пункті 3:

друге речення абзацу четвертого виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“До 20 числа місяця, в якому подано згідно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подачі додаткової попередньої заявки-розрахунку.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

2. Абзаци перший, восьмий та дев’ятий пункту 5 виключити.

3. Пункти 11, 13 і 17 виключити.

4. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків оплачених марок попереднього зразка, які виготовлено підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше.”.

5. Пункт 19 виключити.

6. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої з марками, що мають такі пошкодження:

пошкодження, які унеможливлюють встановлення реквізитів, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Положення;

наявність відкритого надриву з краю марки, розмір якого (ширина, довжина) перевищує такі значення: вертикальний надрив - 4 х 10 міліметрів; горизонтальний - 4 х 20 міліметрів; діагональний - 4 х 18 міліметрів (довжина діагонального розриву визначається як прямокутна проекція);

пошкодження, внаслідок яких зменшилася довжина марки на 10 чи більше міліметрів або ширина марки - на 5 чи більше міліметрів;

відсутність кута марки площею більше ніж 150 кв. міліметрів, довжина меншої сторони якого становить більше ніж 10 міліметрів.”.

7. Пункт 28 виключити.

8. У третьому реченні абзацу першого пункту 29 слова “, крім суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкового векселя” виключити.

 

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/209-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт