вівторок, 22.06.2021

Лист Державної фіскальної служби України від 02.03.2016 № 4644/6/99-99-17-03-03-15 "Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором у 2016 році доходів фізичної особи, нарахованих (виплачених) їй у вигляді заробітної плати"

ДФС України

Лист

від 02.03.2016 № 4644/6/99-99-17-03-03-15

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором у 2016 році доходів фізичної особи, нарахованих (виплачених) їй у вигляді заробітної плати


Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо … оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором у 2016 році доходів фізичної особи, нарахованих (виплачених) їй у вигляді заробітної плати відповідно до умов трудового договору (контракту), або винагороди відповідно до умов цивільно-правового договору та в межах компетенції повідомляє.

Статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) визначено, що трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату.

Також працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Згідно зі ст. 1021 КЗпПпрацівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Крім того, фізичні особи мають право виконувати роботу на підставі цивільно-правових договорів, зокрема, договору підряду, визначення якого наведено у статті 837 Цивільного кодексу України.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу.

Згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування платника податку є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого, зокрема, включаються: доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);  суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п. 164.6 ст. 164 Кодексу під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно із законом сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за наявності.

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску.

Водночас з 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі –Закон № 909), яким внесено зміни до Кодексу, зокрема, у частині встановлення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відс. та Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у частині скасування утримання єдиного внеску із заробітної плати застрахованих осіб та із суми винагороди, яка виплачується фізичним особам, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб (роботодавців).

Враховуючи викладене, оскільки з 01 січня 2016 року Законом № 909 скасовано утримання єдиного внеску з заробітної плати найманих працівників, то під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суми страхових внесків, а також на суму податкової соціальної пільги за наявності, передбачених п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

При цьому база оподаткування податком на доходи фізичних осіб під час нарахування доходів у вигляді винагороди, яка виплачується фізичним особам, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб (роботодавців), дорівнює нарахованій сумі такої винагороди, до якої застосовується ставка
18 відсотків.

Крім того, відповідно до п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка збору – 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу за ставкою, визначеною п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ (п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, військовим збором оподатковується сума доходу у вигляді заробітної плати (у т.ч. за сумісництвом), нарахованої (виплаченої) на підставі трудового договору або винагороди, нарахованої (виплаченої) за цивільно-правовим договором.

Голова                                                                                                           Р.М. Насіров

 

 

Текст взято з http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/67005.html

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт