субота, 12.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2016 № 71/7 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають ..."

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2016  № 71/7

Про затвердження Плану заходів із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

3. Визначити, що відповідальними за оприлюднення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України:

на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України є Прес-служба, Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.), Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.), державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, - "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.), "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.), "СЕТАМ" (Вишньов В.О.);

на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних є Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.), державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, - "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.), "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.), "СЕТАМ" (Вишньов В.О.).

4. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
02.03.2016 № 71/7

ПЛАН ЗАХОДІВ 
із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

I. Підготовка проектів наказів Міністерства юстиції України, що регламентують відкриття наборів даних

1

Розробити за поданням структурних підрозділів Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) 
Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

лютий - березень 2016 року

II. Організаційні заходи

2

Оперативно повідомляти Адміністративно-господарський департамент про зміну осіб (керівників структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України), відповідальних за Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Департамент кадрової роботи та державної служби (Грибань С.О.) 
Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

лютий - березень 2016 року

3

Забезпечити підготовку до оприлюднення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України Прес-служба

лютий - березень 2016 року

4

Забезпечити підготовку до оприлюднення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

лютий - березень 2016 року

5

Визначити періодичність оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з повідомленням адміністраторів єдиних та державних реєстрів та інформувати Адміністративно-господарський департамент

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

лютий - березень 2016 року

6

Забезпечувати технічний супровід щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Прес-служба Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) 
Державне підприємство "СЕТАМ" (Вишньов В.О.)

постійно

7

Забезпечувати технічний супровід структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, щодо регулярного оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з урахуванням специфіки наборів даних

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Прес-служба Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) 
Державне підприємство "СЕТАМ" (Вишньов В.О.)

постійно

8

Узгодити порядок оперативної взаємодії структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, із можливістю створення власних швидкісних каналів зв'язку з метою оперативного оприлюднення та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Прес-служба Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) 
Державне підприємство "СЕТАМ" (Вишньов В.О.)

лютий - березень 2016 року

III. Забезпечення доступу до наборів даних на веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

9

Запровадити на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України нову рубрику "Відкриті дані", у якій розмістити 
1) довідник підприємств, установ (закладів) та організацій Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес; 
2) інформацію про організаційну структуру Міністерства юстиції України; 
3) звіт про використання бюджетних коштів; 
4) нормативи, що затверджуються Міністерством юстиції України; 
5) переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів; 
6) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 
7) річні плани закупівель; 
8) інформацію про систему обліку, види інформації, яка зберігається Міністерством юстиції України; 
9) реєстр (перелік) наборів відкритих даних; 
10) переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги; 
11) адміністративні дані, що збираються (обробляються) Міністерством юстиції України; 
12) правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"; 
13) фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України; 
14) інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних (відповідно допункту 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835)

Прес-служба Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

лютий - березень 2016 року

10

Здійснювати передачу інформації, зазначеної в пункті 9 цього Плану заходів, Адміністративно-господарському департаменту протягом одного робочого дня після розміщення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України з метою оприлюднення її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України Прес-служба

постійно

11

Забезпечувати під час підготовки для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, виконання вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

постійно

12

Оприлюднювати інформацію щодо єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України та повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі (визначених у додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835) на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та на Єдиному державному веб-порталі наборів даних

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) 
Державне підприємство "СЕТАМ" (Вишньов В.О.)

постійно

13

Забезпечити технічний супровід передачі інформації щодо оновлення єдиних та державних реєстрів та повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі для розміщення їх на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі наборів даних

Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) 
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) 
Державне підприємство "СЕТАМ" (Вишньов В.О.)

постійно

14

Розробити форму для зворотного зв'язку користувачів офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України в рубриці "Відкриті дані"

Прес-служба Адміністративно-господарський департамент (Воловик М.Б.) 
Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.)

березень 2016 року

Директор Департаменту 
реєстрації та систематизації 
нормативних актів, 
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняк

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v71_7323-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт