вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 122 "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 122 
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2015 р., № 89, ст. 2967), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 122

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним

1. Пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

“16. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних, що підлягає оприлюдненню і регулярному оновленню на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мін’юсту відповідно доЗакону України “Про доступ до публічної інформації”.

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненому на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мін’юсту, є вільним та безоплатним.

17. Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит відповідно доЗакону України “Про доступ до публічної інформації”.

За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях справляється плата відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 54, ст. 2150).”.

2. У пункті 18 слова “центральні органи виконавчої влади” замінити словами “центральні та місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи”.

3. Пункт 19 виключити.

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/122-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт