п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 118 
Київ

Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми

Відповідно до пункту “р” частини першої статті 18 Закону України “Про відходи” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок подання декларації про відходи, що додається;

форму декларації про відходи згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 118

ПОРЯДОК 
подання декларації про відходи

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі УкраїниЗаконі України “Про відходи” та інших актах законодавства України.

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Порядок та форма надання інформації затверджується Мінприроди.

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 118

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 118

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1183).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 289 “Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 28, ст. 1049).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 748 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3041).

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт