четвер, 17.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 117 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що ..."

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 117 
Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката

Відповідно до статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” тастатті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;

розміри плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката.

2. Установити, що пункт 3 Порядку, затвердженого цією постановою, діє до набрання чинності змінами до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в частині визначення переліку документів, які необхідні для отримання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 117

ПОРЯДОК 
видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження).

2. З метою проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - повірка засобів вимірювальної техніки), науковим метрологічним центрам, державним підприємствам, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність (далі - метрологічні центри), та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження, що видається Мінекономрозвитку.

3. Для одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія (особисто або через уповноважену ними особу, поштою) подає Мінекономрозвитку заяву про видачу свідоцтва про уповноваження (далі - заява).

У заяві зазначаються:

повне найменування наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії;

повне найменування Мінекономрозвитку;

назва свідоцтва про уповноваження;

об’єкт, на який видається свідоцтво про уповноваження;

вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності);

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи та її контактні дані (адреса електронної поштової скриньки, номери телефону, телефаксу (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи;

дата складення заяви;

перелік документів, що додаються до заяви;

спосіб одержання свідоцтва про уповноваження (особисто/поштою/ за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою).

Якщо уповноважується відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством, установою чи організацією, до яких належить цей підрозділ.

До заяви додаються такі документи:

статут наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії. Для відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - статут (положення) підприємства, установи чи організації, до яких він належить;

паспорт структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії або їх відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки;

настанова з якості структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії або їх відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки;

проект галузі уповноваження наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії. Для відокремленого структурного підрозділу проект галузі уповноваження підписується керівником такого підприємства, установи чи організації;

копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або копія договору оренди приміщення, укладеного не менш як на п’ять років (у разі, коли науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія не має власного приміщення, необхідного для проведення повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження);

висновок аудитора з метрології, атестованого у порядку, встановленому Мінекономрозвитку, щодо відповідності наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії встановленим критеріям уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведення операції.

Форма висновку аудитора з метрології, вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви, встановлюються Мінекономрозвитку.

4. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів після надходження заяви:

проводить аналіз поданих науковим метрологічним центром, метрологічним центром, повірочною лабораторією документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;

проводить перевірку наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії на відповідність установленим критеріям;

видає за встановленою ним формою науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії свідоцтво про уповноваження;

повертає у разі відмови в уповноваженні науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії документи разом з вмотивованим висновком.

Галузь уповноваження є невід’ємною частиною свідоцтва про уповноваження.

Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.

Після одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія стають уповноваженими підприємствами, організаціями, відокремленими структурними підрозділами.

5. Мінекономрозвитку включає уповноважені підприємства, організації, відокремлені структурні підрозділи до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, забезпечує постійне оновлення Реєстру, доступність Реєстру в електронній та/або іншій формі для громадськості та оприлюднення інформації на своєму офіційному веб-сайті.

6. Відмова у видачі свідоцтва, його переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюються відповідно до вимог статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження Мінекономрозвитку в установленому законодавством порядку повертає науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії кошти, одержані за бланк свідоцтва про уповноваження.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 117

РОЗМІРИ ПЛАТИ 
за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження*

Кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в галузі уповноваження

Розмір плати (мінімальна заробітна плата)**

до 2

6,1

до 5

7,2

до 10

10,1

до 20

14

до 30

19,2

до 50

25,3

понад 50

33,9

__________ 
* За переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справляється плата в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати. 
** З урахуванням вартості бланка свідоцтва про уповноваження в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/117-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт