вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 115 "Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 115 
Київ

Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст. 1486; 2001 р., № 7, ст. 282; 2002 р., № 44, ст. 2016; 2003 р., № 29, ст. 1477; 2005 р., № 50, ст. 3125; 2008 р., № 46, ст. 1497; 2012 р., № 43, ст. 1669; 2015 р., № 60, ст. 1970), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 115

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

1. У пункті 2:

абзац другий після слів “незавершених житлових будинків” доповнити словами “, реконструкції житла”;

в абзаці четвертому слова “кредитна угода - угода, укладена відповідно до цих Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником), яка” замінити словами “кредитний договір - укладений відповідно до цих Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який”.

2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі - індивідуальні забудовники).”.

3. Абзац другий пункту 8 після слів “цих Правил” доповнити словами і цифрами “, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб”.

4. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.”.

5. У пункті 11:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства);”;

доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

“11) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);

12) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).”.

6. Абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

“17. Видача частин кредиту здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а в разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відділенням фонду.”.

7. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Термін використання кредиту обумовлюється в кредитному договорі.”.

8. У тексті Правил слова “кредитна угода”, “додаткова угода” та “угода” в усіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами “кредитний договір”, “додатковий договір” та “договір” у відповідному відмінку і числі.

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/115-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт