п'ятниця, 25.06.2021

Закон України від 04.02.2016 № 992-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 16, ст. 146) такі зміни:

1) у статті 10:

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення помилок або неточностей у відомостях про особу, внесених до рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, протягом місяця з дня отримання особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з письмовим висновком, приймає рішення про їх виправлення та здійснює обмін документів, виданих на підставі такого рішення";

в абзаці першому частини восьмої:

у першому реченні слова "протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі" замінити словами і цифрами "протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, оформлює та видає кожній особі";

друге речення після слів "як виняток" доповнити словами "оформлено та";

2) частину чотирнадцяту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення помилок або неточностей у відомостях про особу, внесених до рішень про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і про скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, протягом місяця з дня отримання особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з письмовим висновком, приймає рішення про їх виправлення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
4 лютого 2016 року 
№ 992-VIII

 

 

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-19

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт