п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1195 "Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1195 
Київ

Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі встановити протягом місяця міжповірочні інтервали для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями, що перебувають в експлуатації та включені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2015 р. № 1195

ПОРЯДОК 
встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

метрологічна відмова - вихід метрологічних характеристик законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за встановлені межі;

метрологічна надійність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки - надійність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки у частині збереження його метрологічної справності (стан такого засобу, що визначає відповідність його метрологічних характеристик встановленим вимогам);

міжповірочний інтервал для законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (далі - міжповірочний інтервал) - проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

первинний міжповірочний інтервал для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - первинний міжповірочний інтервал) - значення міжповірочного інтервалу, яке встановлюється для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями вперше;

стабільність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки - якісна характеристика законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, яка відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик;

умови експлуатації - умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

3. Міжповірочні інтервали за категоріями законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - категорії) встановлюються Мінекономрозвитку для забезпечення надійних результатів вимірювань протягом визначеного проміжку часу.

За однією категорією може бути встановлено кілька міжповірочних інтервалів залежно від групи таких засобів, що мають однакове призначення, але відрізняються за принципом дії, конструкцією, метрологічними характеристиками, умовами експлуатації.

4. Значеннями міжповірочного інтервалу є квартал, півроку, один рік, два, три роки тощо.

5. Первинний міжповірочний інтервал установлюється в разі доповнення новою категорієюпереліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі - перелік).

Первинний міжповірочний інтервал установлюється за результатами досліджень законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки щодо показників стабільності, метрологічної надійності, метрологічних відмов таких засобів (далі - метрологічні показники), відомостей щодо умов експлуатації та встановлених в інших державах міжповірочних інтервалів за відповідною категорією.

З метою встановлення первинного міжповірочного інтервалу за новою категорією науковий метрологічний центр проводить дослідження щодо метрологічних показників, збирає та узагальнює протягом місяця відомості щодо умов експлуатації та встановлених в інших державах міжповірочних інтервалів за відповідною категорією та подає Мінекономрозвитку висновок щодо результатів дослідження, в якому обов’язково зазначається значення первинного міжповірочного інтервалу для таких засобів та узагальнені відомості.

Мінекономрозвитку протягом трьох місяців з дня доповнення новою категорією перелікуприймає рішення про встановлення первинного міжповірочного інтервалу за такою категорією з урахуванням висновку, наданого науковим метрологічним центром.

6. Зміна встановленого міжповірочного інтервалу здійснюється на підставі звернення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, інших державних органів, метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, наукових метрологічних центрів, розробників і виробників відповідних законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, громадських об’єднань (далі - заявник).

З метою перегляду встановленого міжповірочного інтервалу та обґрунтування його зміни Мінекономрозвитку залучає наукові метрологічні центри для проведення досліджень щодо метрологічних показників.

Науковий метрологічний центр протягом трьох місяців узагальнює відомості щодо метрологічних показників, наданих іншими науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами, повірочними лабораторіями, та подає Мінекономрозвитку висновок щодо результатів дослідження, в якому обов’язково зазначається необхідність зміни значення міжповірочного інтервалу за відповідною категорією, а також відомості щодо умов експлуатації законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та встановлених в інших державах міжповірочних інтервалів.

Мінекономрозвитку протягом шести місяців з дня надходження звернення заявника щодо зміни встановленого міжповірочного інтервалу за певною категорією приймає з урахуванням висновку, наданого науковим метрологічним центром, рішення про встановлення нового значення міжповірочного інтервалу або надає заявникові відповідь з поясненнями щодо недоцільності зміни такого значення.

Рішення про встановлення нового значення міжповірочного інтервалу повідомляється заявникові шляхом надсилання копії відповідного наказу Мінекономрозвитку поштовим відправленням або надається особисто у разі проставлення відповідної відмітки у зверненні.

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1195-2015-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт