п'ятниця, 18.06.2021

Лист ДФС України від 10.02.2016 № 2645/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги"

ДФС України

Лист

від 10.02.2016 № 2645/6/99-99-19-03-02-15

Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються  під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги


Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються  під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) „Скарби прикордоння - охорона культурної спадщини”, та повідомляє.

Разом з цим, з метою надання більш детальної відповіді на ваші звернення та однозначного розуміння норм  Податкового кодексу України (далі- Кодекс) в частині оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг у рамках проектів МТД та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляємо.

З огляду на зміст звернення, платкик планує брати участь у тендері на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг по об’єкту у рамках проекту МТД „Скарби прикордоння - охорона культурної спадщини”, що реалізується у межах Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва ЄІСП 2007-2013 рр. „Україна-Польща-Білорусь” , а також Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств, ратифікованої Законом України від 3 вересня 2008 року № 360-VI (далі – Рамкова угода). Відповідно до реєстраційної картки проекту МТД „Скарби прикордоння - охорона культурної спадщини” за № 2987 донором проекту є Європейський Союз через Спільний орган управління ППС „Україна-Польща-Білорусь” ЄІСП 2007-2013, представлений Міністерством інфраструктури і розвитку Республіки Польща, виконавцем проекту -Товариство Ісусове Монастир в Старій Всі (Республіка Польща).

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Крім того, згідно з пунктом 197.11 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ, зокрема, операції з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Статтею 3 Рамкової угоди визначено, що заходи, які фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема:

будь-які товари, що імпортуються з метою реалізації заходів, фінансованих коштом Співтовариства, не обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом (п. 3.1 ст. 3 Рамкової угоди);

контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).

Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих Співтовариством, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (п. 1.3 ст. 1 Рамкової угоди).

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого    2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (далі – Порядок № 153).

Відповідно до Порядку № 153 донором є іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають МТД відповідно до міжнародних договорів України; виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ (далі - Постачальник), то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „Без ПДВ”. Постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. У розділі III та графі 12 такої накладної робить помітку „Без ПДВ”, а також вказує підставу для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ.

При придбанні виконавцем проекту МТД у Постачальника  товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому Постачальник за такими операціями податкові зобов’язання не визначає і до бюджету не сплачує.

Також повідомляємо, що листом ДФС від 07.08.2015 за № 29168/7/99-99-19-03-02-17 „Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року” надано роз'яснення щодо окремих особливостей складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року, листом від 09.07.2015 № 24876/7/99-99-19-03-02-17 - щодо порядку формування податкового кредиту у разі придбання товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для використання в операціях, які звільняються від оподаткування. Вказані листи, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС, підприємство може використовувати у своїй роботі.

Голова

Р.М. Насіров


 

 

 

Текст взято з http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/66518.html

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт