вівторок, 22.06.2021

Лист ДФС України від 09.02.2016 № 2627/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі за рішенням міської ради об'єкта незавершеного будівництва з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства

ДФС України

Лист

від 09.02.2016 № 2627/6/99-99-19-03-02-15

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі за рішенням міської ради об'єкта незавершеного будівництва з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства


Державна фіскальна служба України розглянула лист комунального підприємства – платника ПДВ (далі – КП1) щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі за рішенням міської ради об'єкта незавершеного будівництва з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства в межах укладеного договору про переведення боргу та з подальшої передачі добудованого об’єкта житлового фонду фізичній особі та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у листі КП на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06.2012 № .... з балансу КП2 на баланс КП1 було передано нежитлові приміщення та незавершений об’єкт житлового будівництва.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.12.2012 № .... КП1 доручено добудувати незавершений об’єкт житлового будівництва.

На виконання зазначених рішень КП2 на підставі актів приймання-передачі від 06.06.2012 було передано КП1 зазначені об’єкти незавершеного будівництва.

При цьому між КП1, КП2 та фізичною особою - покупцем укладено договір № .... від 14.12.2012 про переведення прав та зобов’язань за договором про інвестування в будівництво житла від 21.08.2009 № ...., відповідно до якого КП1 приймає, а КП2 передає права та обов’язки Забудовника за первинним договором щодо будівництва 3 - кімнатної квартири, проінвестованої такою фізичною особою.

До укладення договору № .... від 14.12.2012 фізичною особою - покупцем була здійсненна часткова оплата 3 - кімнатної квартири за первинним договором про інвестування у будівництво житла від 21.08.2009 № .... на рахунок КП2.

Решта коштів за договором будівництва житла була сплачена фізичною особою - покупцем після укладення договору № .... від 14.12.2012 на рахунок КП1.

Після завершення будівництва 05.03.2015 між КП1 та фізичною особою-покупцем підписаний акт приймання-передачі квартири.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з передачі за рішенням міської ради об'єкта незавершеного будівництва з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства

З метою правильного застосування норм податкового законодавства до операції з постачання товарів/послуг слід використовувати норми тих нормативно-правових актів, які були чинними на дату проведення операції, а не на дату укладеного договору з постачання таких товарів/послуг.

Враховуючи те, що операція з передачі об'єкта незавершеного будівництва з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства за актом приймання-передачі від 06.06.2012 на підставі рішення міської ради від 06.06.2012 відбулась в період дії норм Кодексу, то до зазначеної операції слід застосовувати норми Кодексу.

Відповідно до підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Отже, застосування норм підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу можливе за умови одночасного виконання таких вимог:

передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;

операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;

передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;

операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Таким чином, у випадку безкоштовної передачі з балансу КП2 на баланс КП1 об'єкта незавершеного будівництва за умови дотримання вимог підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з передачі добудованого об’єкта житлового фонду фізичній особі

Враховуючи те, що операція із зарахування коштів від фізичної особи на користь КП2 в рахунок оплати об'єкта житлового фонду відбулась у 2009 році (меморіальні ордери від 04.09.2009 № ...., від 29.09.2009 № .... та від 28.10.2009 № ....), тобто в періоді дії Закону України від 03 квітня 1997 року № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість” (далі – Закон № 168), то до зазначених операцій застосовувалися норми Закону № 168.

Відповідно до підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону № 168 (в редакції, чинній на дату зарахування коштів від фізичної особи на користь КП2 в рахунок оплати об'єкта житлового фонду) операції з поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки, звільнялися від оподаткування ПДВ.

Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розумілися:

а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника.

Відповідно до умов договору про інвестування в будівництво житла від 21.08.2009 № .... фізична особа (інвестор) зобов’язана була здійснити фінансування будівництва своєї частки житла в об’єкті житлового фонду, а КП2 (забудовник) зобов’язане було здійснити будівництво зазначеного вище об’єкта та після закінчення будівництва передати фізичній особі (інвестору) квартиру за актом приймання-передачі.

Отже, операція із зарахування коштів від фізичної особи на користь КП2 в рахунок оплати об'єкта житлового фонду була першою подією в розумінні норм підпункту 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону № 168 для визначення податкових зобов’язань з ПДВ по операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), а тому на зазначену дату у КП2 виникали податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми отриманих від фізичної особи коштів.

Враховуючи те, що КП2 не виконало свої зобов’язання перед фізичною особою за договором про інвестування в будівництво житла від 21.08.2009 № .... і недобудований об’єкт житлового фонду на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06.2012 № .... був переданий з балансу КП2 на баланс КП1, податкові зобов’язання з ПДВ, які були нараховані КП2 на дату отримання коштів від фізичної особи в рахунок оплати об'єкта житлового фонду, мали бути відкориговані відповідно до статті 192 Кодексу у бік зменшення на підставі розрахунку коригування.

Разом з цим операція з передачі об'єкта незавершеного будівництва з балансу КП2 на баланс КП1 на підставі рішення міської ради від 06.06.2012 у періоді її здійснення звільнялася від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, а тому на дату передачі зазначеного об'єкта незавершеного будівництва у КП2 на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу виникав обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ виходячи з вартості товарів/послуг, основних виробничих засобів, придбаних для використання в операціях з будівництва об'єкта житлового фонду.

У КП1, у свою чергу, щодо отриманого від КП2 на підставі рішення міської ради від 06.06.2012 об'єкта незавершеного будівництва право на податковий кредит відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу не виникало, оскільки передача здійснювалась в режимі звільнення від оподаткування ПДВ.

Для КП1, якому КП2 передав права та обов’язки Забудовника та яке виконало будівельно-монтажні роботи на об’єкті незавершеного будівництва, а після завершення будівництва передало готову новозбудовану квартиру фізичній особі, операцією з першого постачання житла буде операція з передачі КП1 новозбудованої квартири фізичній особі.

Така операція для КП1 відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу є операцією, яка оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків.

При цьому операція із зарахування коштів від фізичної особи на користь КП1 в рахунок оплати частини об’єкта житлового фонду є першою подією в розумінні норм пункту 187.1 статті 187 Кодексу для визначення податкових зобов’язань з ПДВ по операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), а тому на зазначену дату у КП1 виникають податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми коштів, отриманих від фізичної особи в рахунок оплати частини об’єкта житлового фонду.

На дату передачі КП1 новозбудованої квартири фізичній особі у КП1  виникають податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з різниці між договірною вартістю квартири, переданої фізичній особі за актом приймання-передачі, та сумою коштів, отриманих безпосередньо від такої фізичної особи в рахунок оплати її вартості.

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

 

 

Текст взято з http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/66515.html

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт