п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 75 "Про внесення змін до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ..."

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 75 
Київ

Про внесення змін до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2016 р. № 75

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

1. Абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким може бути заподіяна або заподіяна пряма шкода внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, крім осіб, які несанкціоновано перебували на об’єкті підвищеної небезпеки.”.

2. У пункті 6:

1) в абзаці другому цифри і слова “200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми” замінити цифрами і словом “11560000 гривень”;

2) в абзаці третьому цифри і слова “70000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми” замінити цифрами і словом “4046000 гривень”;

3) в абзаці четвертому цифри і слова “45000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми” замінити цифрами і словом “2601000 гривень”;

4) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500000 гривень;

у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності -відповідно 450000, 375000 і 250000 гривень;

за кожний день непрацездатності третьої особи - у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більш як 100000 гривень за весь час втрати працездатності;”.

3. У пункті 7:

1) в абзаці другому цифри “1,5” замінити цифрами “0,44”;

2) в абзаці третьому цифри “0,6” замінити цифрами “0,18”;

3) в абзаці четвертому цифри “0,4” замінити цифрами “0,12”.

4. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“коли відшкодування шкоди, заподіяної майну особи та/або природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, передбачено іншими договорами страхування, укладеними за обов’язковими видами страхування, визначеними статтею 7 Закону України “Про страхування”;”.

5. Абзац другий підпункту 5.5 пункту 5 додатка 2 до Порядку і правил викласти в такій редакції:

“коли відшкодування шкоди, заподіяної майну особи та/або природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, передбачено іншими договорами страхування, укладеними за обов’язковими видами страхування, визначеними статтею 7 Закону України “Про страхування”;”.

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт