вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 18.02.2016 № 91 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.02.2016  № 91

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7155556 Закону України "Про Національний банк України",статей 46667 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку набуття банком статусу спеціалізованого банку довірчого управління Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
18.02.2016 № 91

ЗМІНИ 
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі VIII:

1) пункт 1.1 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк, що є управителем фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ), має право зменшувати обсяг операцій за договорами довірчого управління на суму коштів, спрямованих на фінансування будівництва, за умови одночасного дотримання вимог, передбачених пунктом 3.1 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції";

2) пункт 3.1 глави 3 доповнити вісімнадцятьма новими абзацами такого змісту:

"Банк, що є управителем ФФБ, має право зменшувати обсяг операцій за договорами довірчого управління на суму коштів, спрямованих на фінансування будівництва, за умови наявності документального підтвердження здійснення ним контролю за:

цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів та вартістю будівництва;

дотриманням строків будівництва;

дотриманням технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

передаванням забудовником збудованих об'єктів інвестування довірителям за актами про приймання-передавання;

своєчасним наданням забудовником банку, що є управителем ФФБ, звітності за об'єктом будівництва.

Сума коштів, спрямованих на фінансування будівництва, має бути підтверджена документами, які оформлені згідно із законодавством України, містять відомості про господарські операції та підтверджують їх здійснення.

Банк, що є управителем ФФБ, не має права зменшувати обсяг операцій за договорами довірчого управління одного ФФБ на суму коштів, спрямованих на фінансування об'єктів іншого ФФБ.

Банк, що є управителем ФФБ, не має права зменшувати обсяг операцій за договорами довірчого управління на суму коштів, спрямованих на фінансування будівництва, у разі:

відкриття фінансування будівництва без наявності визначеного законодавством України переліку документів;

установлення обов'язкових для довірителів ФФБ умов, з якими вони не мали змоги ознайомитися перед укладенням договору про участь у ФФБ, за винятком норм, установлених законодавством України;

висування вимог до довірителя щодо надання додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування;

розірвання банком, що є управителем ФФБ, в односторонньому порядку договору про участь у ФФБ, крім випадків невиконання довірителем своїх зобов'язань, передбачених договором про участь у ФФБ;

закріплення одного об'єкта інвестування одночасно за більше ніж одним довірителем та укладення з цими довірителями різних договорів про участь у ФФБ;

нецільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва;

збільшення строків будівництва понад 90 днів;

несанкціонованого відчуження або обтяження забудовником будь-яким способом об'єктів інвестування, майнові права на які передані банку, що є управителем ФФБ;

суттєвого погіршення споживчих властивостей об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування порівняно з початковими, узгодженими під час укладення договору між банком, що є управителем ФФБ, та забудовником".

Директор 
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

В.о. заступника 
Голови Національного банку України


К.В. Рожкова

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0091500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт