вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 № 337 "Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2015 № 337

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 січня 2016 р. 
за № 133/28263

Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 15-1 Земельного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 16-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями» та Інструкцію щодо її заповнення.

2. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:

до 01 липня 2016 року забезпечити перенесення даних державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) до передбаченої цим наказом звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем);

забезпечити, починаючи з 01 липня 2016 року, кількісний облік земель відповідно до затверджених цим наказом форм адміністративної звітності.

3. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.) та Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
30.12.2015  № 337

ЗВІТ
про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності 
(форма № 11-зем (квартальна))

Директор 
Департаменту містобудування, 
архітектури та планування 
територій
С.Я. Білоус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
30.12.2015  № 337

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 січня 2016 р. 
за № 133/28263

ІНСТРУКЦІЯ 
із заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель
(форма № 11-зем (квартальна))

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності», яка відображає розподіл земель за категоріями, земельних ділянок за їх цільовим призначенням, за формами власності на землю, кількість власників/користувачів, кількість і площу земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб.

2. Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому - розділ 1 форми № 11-зем, у тому числі в межах населених пунктів - розділ 2 форми № 11-зем.

3. Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 11-зем (квартальна) складається:

на рівні районів, міст обласного значення - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) у районах, містах обласного значення;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим;

по Україні в цілому - державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру.

4. Складання адміністративної звітності з кількісного обліку земель здійснюється:

на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

по Україні в цілому шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва та Севастополя, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

5. Узагальнені відомості Державного земельного кадастру за формою адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 11-зем (квартальна) надаються:

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в районах, містах обласного значення - головним управлінням Держгеокадастру в областях, управлінням (відділам) статистики в районах, районним державним адміністраціям, районним, міським, сільським, селищним радам;

державними кадастровими реєстраторами головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим - Держгеокадастру, головним управлінням статистики в областях, обласним державним адміністраціям, обласним радам, Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді;

державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру - Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державній службі статистики України.

II. Заповнення форми № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності»

1. Форма № 11-зем (квартальна) складається за графами розділів 1 та 2:

1) графа «Код КВЦПЗ» - графа А.

У графі А зазначається код виду цільового призначення певної групи земель та земельних ділянок, визначений згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ), затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) графа «Вид цільового призначення земель» - графа Б.

У графі Б вказується назва виду цільового призначення певної групи земель та земельних ділянок згідно з КВЦПЗ, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) графа «Усі форми власності» складається з граф 1-3.

У графі 1 зазначається кількість власників, користувачів земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ. Значення графи 1 дорівнює арифметичній сумі значень, указаних у графах 4, 18, 29;

у графі 2 зазначається кількість земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб. Значення кількості земельних ділянок у графі 2 кожного рядка (за винятком рядка «у тому числі за видами цільового призначення») дорівнює арифметичній сумі значень, указаних у графах 5, 19, 30;

у графі 3 зазначається площа земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗі перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб. Значення площі земель та земельних ділянок у графі 3 кожного рядка (за винятком рядка «у тому числі за видами цільового призначення») дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у графах 6, 20, 31;

4) графа «У тому числі» складається з граф 4-39;

5) графа «приватна власність» складається з граф 4-17;

6) графа «усього» складається з граф 4-10.

У графі 4 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ, приватної форми власності, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

у графі 5 зазначається кількість земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

у графі 6 зазначається площа земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗі перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

7) графа «передано в оренду» складається з граф 7, 8.

У графі 7 зазначається кількість земельних ділянок приватної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

у графі 8 зазначається площа земельних ділянок приватної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

8) графа «перебуває в оренді» складається з граф 9, 10.

У графі 9 зазначається кількість земельних ділянок приватної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 10 зазначається площа земельних ділянок приватної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

9) графа «у тому числі колективна власність» складається з граф 11-17.

У графі 11 зазначається кількість власників, користувачів земельних ділянок колективної форми власності згідно з державними актами на право колективної власності на землю;

у графі 12 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності (згідно з державними актами на право колективної власності на землю), які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб;

у графі 13 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб (згідно з державними актами на право колективної власності на землю);

10) графа «передано в оренду» складається з граф 14, 15.

У графі 14 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

у графі 15 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

11) графа «перебуває в оренді» складається з граф 16, 17.

У графі 16 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 17 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

12) графа «державна власність» складається з граф 18-28.

У графі 18 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок державної форми власності (кількість органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, яким надані землі у власність та користування, у тому числі на умовах оренди, постійного користування, згідно з державними актами на право постійного користування землею);

у графі 19 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів державної влади, юридичних та фізичних осіб;

у графі 20 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів державної влади, юридичних та фізичних осіб;

13) графа «передано в постійне користування» складається з граф 21, 22.

У графі 21 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які передані в постійне користування органами державної влади;

у графі 22 зазначається площа земельних ділянок державної форми власності, які передані в постійне користування органами державної влади;

14) графа «перебуває в постійному користуванні» складається з граф 23, 24.

У графі 23 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

у графі 24 зазначається площа земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

15) графа «передано в оренду» складається з граф 25, 26.

У графі 25 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які передані в оренду органами державної влади;

у графі 26 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які передані в оренду органами державної влади;

16) графа «перебуває в оренді» складається з граф 27, 28.

У графі 27 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 28 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

17) графа «комунальна власність» складається з граф 29-39.

У графі 29 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок комунальної форми власності (кількість органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яким надані землі у власність і користування згідно з державними актами на право постійного користування землею);

у графі 30 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб;

у графі 31 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

18) графа «передано в постійне користування» складається з граф 32, 33.

У графі 32 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в постійне користування органами місцевого самоврядування;

у графі 33 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в постійне користування органами місцевого самоврядування;

19) графа «перебуває в постійному користуванні» складається з граф 34, 35.

У графі 34 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

у графі 35 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

20) графа «передано в оренду» складається з граф 36, 37.

У графі 36 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в оренду органами місцевого самоврядування;

у графі 37 зазначається площа земель і земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в оренду органами місцевого самоврядування;

21) графа «перебуває в оренді» складається з граф 38, 39.

У графі 38 вказується кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 39 вказується площа земель і земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб.

2. Форма № 11-зем (квартальна) складається за рядками з розділів 1 та 2.

1) розділ 1.

У рядку «1. Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього»:

зазначається арифметична сума значень, зазначених в усіх рядках кожної з граф цієї форми, про землі та земельні ділянки, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

графа А не заповнюється;

у графі Б зазначається назва рядка «Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього»;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 3-21 пункту 1 цього розділу.

Рядок «у тому числі за видами цільового призначення» є заголовним, дані в цьому рядку в графах А, 1-39 не зазначаються.

У кожному наступному рядку зазначаються арифметичні суми значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їхньої площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, для кожного кодуКВЦПЗ окремо:

у графі А зазначається код КВЦПЗ;

у графі Б зазначається назва виду цільового призначення земель;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 3-21 пункту 1 цього розділу;

2) розділ 2.

У рядку «2. У тому числі в межах населених пунктів» вказується арифметична сума значень, зазначених в усіх рядках кожної з граф цієї форми, про землі та земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У розділі 2 розподіл даних про землі та земельні ділянки за рядками є таким самим, як і в розділі 1 цієї форми.

3. Арифметична сума значень, вказаних у графах 7, 25, 36, дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у графах 9, 27, 38 по кожному з рядків обох розділів.

4. Арифметична сума значень, вказаних у графах 8, 26, 37, дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у графах 10, 28, 39 по кожному з рядків обох розділів.

Директор 
Департаменту містобудування, 
архітектури та планування 
територій
С.Я. Білоус

 

 

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт