п'ятниця, 25.06.2021

План діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2016 рік (із змінами від 13.01.2016, 04.02.2016, 17.02.2016)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної фіскальної служби України

________________ Р.М. Насіров

07 ”      грудня 2015 року

План діяльності

Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів

у сфері господарської діяльності на 2016 рік

(із змінами від 13.01.2016, 04.02.2016, 17.02.2016)

№ з/п

Вид та назва проекту нормативно-правового акта

Мета прийняття

Відповідальні за розробку

Термін підготовки

Проект Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів”

Приведення законодавства України в сфері державної митної справи в частині здійснення органами доходів і зборів контролю за провадженням митної брокерської діяльності та вантажних митних комплексів у відповідність до законодавства ЄС

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

2.

Проект Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноважених економічних операторів)”

Уніфікація вимог українського законодавства з питань митної справи в частині функціонування інституту УЕО та приведення у відповідність з вимогами  законодавства ЄС. Впровадження спрощень, аналогічних європейським (митне оформлення за місцезнаходженням, процедура спрощеного декларування, зниження гарантійної суми при застосуванні фінансової гарантії тощо) та запровадження механізму взаємного визнання УЕО в рамках співробітництва між Україною та ЄС

Департамент організації митного контролю та оформлення

Перше півріччя

3.

Проект Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України”

Приведення Митного кодексу України у відповідність до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VІ „Про адміністративні послуги”

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

4.

Проект Закону України „Про внесення зміни до Митного кодексу України”

Забезпечення належного рівня адміністрування податків та повної сплати митних платежів до державного бюджету та врегулювання питання сплати фінансових гарантій

Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Перше півріччя

5.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до законодавства України з урахуванням вимог, визначених у статті 197 Митного кодексу України

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

6.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості

Врегулювання питання включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості

Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Перше півріччя

7.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 16 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Друге півріччя

8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог законів України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” та від 17 липня 2015 року № 652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Перше півріччя

9.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до змін, що відбулися в системі центральних органів виконавчої влади, зокрема, у зв’язку утворенням Державної фіскальної служби України, а також у відповідність до положень розділу ІІ Податкового кодексу України

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Друге півріччя

10.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій розподіленими комп’ютерно-касовими системами, що застосовуються для обліку розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”

Створення нормативно-правових підстав для впровадження інноваційних рішень щодо отримання на сервері ДФС звітних даних від користувачів комп’ютерно-касових систем, що застосовуються для обліку розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

11.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Перше півріччя

12.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Перше півріччя

13.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Перше півріччя

14.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження  Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами”

Забезпечення практичного застосування положень статті 56 глави 4 розділу І Податкового кодексу України щодо подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

Департамент правової роботи

Перше півріччя

15.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження  Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу”

Забезпечення практичного застосування положень статті 25 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо розгляду контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

Департамент правової роботи

Перше півріччя

16.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”

Спрощення форм податкової звітності з податку на додану вартість

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

І квартал

17.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа”

Врегулювання окремих питань заповнення митних декларацій

Департамент організації митного контролю та оформлення

Перше півріччя

18.

Проект спільного наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України „Про затвердження Порядків взаємодії посадових осіб митниць, які здійснюють митні формальності в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

19.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

20.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Граничних часових нормативів проведення контролю посадовими особами органів доходів і зборів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон України”

Приведення нормативно-правового акту у  відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2015 року № 451 „Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2015 року № 491)

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

21.

Проект спільного наказу Міністерства фінансів України і Міністерства внутрішніх справ України „Про затвердження Порядку подання Державною авіаційною службою України Державній фіскальній службі України та Адміністрації прикордонної служби України інформації про виліт повітряного судна з аеропорту України та приліт його в аеропорт України”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

22.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення”

Регламентування митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

23.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами органів доходів і зборів документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень”

Регламентування митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

Департамент організації митного контролю та оформлення

Друге півріччя

24.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 308”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 „Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2015 року № 491)

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

25.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку визначення місць доставки товарів транспортними засобами”

Вдосконалення законодавства України в галузі державної митної справи з питань функціонування місць доставки

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

26.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП та Інструкції заповнення книжки МДП”

Практична реалізація положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

27.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2012 року № 1064”

Практична реалізація положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

28.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях”

Визначення порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

29.

Проект спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства інфраструктури України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства з метою уникнення їх дублювання

Департамент організації митного контролю та оформлення

ІV квартал

30.

Наказ Мінфіну „Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами”

Вдосконалення порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами

Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Друге півріччя

31.

Проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Забезпечення ефективної реалізації податкової та митної політики у зв’язку із здійсненням адміністративної реформи та утворенням територіальних органів ДФС

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

І квартал

32.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій”

Удосконалення існуючої системи державного регулювання, приведення у відповідність до змін у законодавстві та положень про Міністерство фінансів України та про Державну фіскальну службу України

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

Перше півріччя

33.

Проект постанови  Кабінету Міністрів України „Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального”

Виконання вимог Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Січень-лютий

34.

Наказ Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

І квартал

35.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

Перше півріччя

36.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

Перше півріччя

37.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до Законів України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

Перше півріччя

38

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування”

Приведення положень нормативно-правового акту, який визначає вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, у відповідність до норм чинного законодавства

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

39.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків”

Впровадження та реалізація новацій, запроваджених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, шляхом внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

40.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 219”

Приведення нормативно-правового акту з питань державної митної справи у відповідність до чинного законодавства у зв’язку із скасуванням ліцензування митної брокерської діяльності відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VIII „Про ліцензування видів господарської діяльності”

Департамент організації митного контролю

Протягом року

41.

Проект постанови  Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних”

Забезпечення здійснення реєстрації всіх акцизних накладних та розрахунків коригування платниками акцизного податку в Єдиному реєстрі акцизних накладних із дотриманням вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України в умовах дії системи електронного адміністрування реалізації пального

Департамент обслуговування платників

І квартал

42.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про технічну комісію”

Приведення положень існуючого нормативно-правового акту, затвердженого наказом ДПА України, у відповідність до норм чинного законодавства шляхом видання відповідного наказу Мінфіну

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

43.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 „Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати ”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент оподаткування юридичних осіб

І квартал

44.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10.04.2015  № 416”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” та скасування тих, що втратили актуальність

Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом року

45.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального”

Забезпечення реалізації вимог статей 231-232 Податкового кодексу України відповідно до змін, внесених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

I квартал

46.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форми Акту інвентаризації обсягів залишку пального, Порядку заповнення та подання Акту інвентаризації обсягів залишку пального”

Виконання вимог пункту 9 підрозділу 5 розділу ХХ “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

I квартал

47.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

Перше півріччя

48.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066”

Удосконалення практичного механізму виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

Департамент організації митного контролю та оформлення

Протягом року

49.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до чинного законодавства у зв’язку зі змінами, внесеними до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236

Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

І квартал

50.

Проекту наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Податкового та Митного кодексів України та встановлення єдиних підходів до проведення досліджень (аналізів, експертиз) у податковій та митній сферах

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС

Перше півріччя

51.

Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС”

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Податкового та Митного кодексів України та врегулювання питань передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС

Перше півріччя

В.о. директора Департаменту методологічної

роботи з питань оподаткування                                                                   О.В. Доманський

 

 

Текст взято з http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/plan-diyalnosti/plan-diyalnosti-derj/66492.html

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт