п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 14.09.2015 № 226 "Про затвердження Порядку проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2015  № 226

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 вересня 2015 р. 
за № 1157/27602

Про затвердження Порядку проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підпункту 2пункту 3 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, підпункту 55 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, підвищення ефективності роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, її територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери її управління, зі зверненнями громадян, а також для об’єктивного та вчасного розгляду звернень громадян згідно з вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення роботи «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Управлінню містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра - 
керівник апарату


В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
14.09.2015  № 226

ПОРЯДОК 
проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр).

2. Посадові особи Держгеокадастру, які забезпечують роботу «гарячої» телефонної лінії (далі - відповідальні особи), у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян»«Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та цим Порядком.

3. Відповідальні особи:

1) приймають звернення громадян, які надходять у режимі реального часу, за допомогою багатоканальної телефонної лінії у приміщенні Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00, у п’ятницю - з 9.00 до 16.45 за телефоном 0-800-300-808;

2) розглядають звернення громадян по суті та надають відповідно до законодавства усні обґрунтовані роз’яснення норм законодавства у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також з питань Державного земельного кадастру;

3) для надання детального роз’яснення щодо порушених громадянами питань можуть надсилати звернення на розгляд структурним підрозділам Держгеокадастру та його територіальним органам, державним підприємствам, що належать до сфери його управління, відповідно до компетенції;

4) проводять аналіз змісту звернень громадян;

5) здійснюють моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян;

6) організовують інформування громадськості про роботу «гарячої» телефонної лінії через офіційний веб-сайт Держгеокадастру.

4. Відповідальні особи під час виконання покладених на них завдань взаємодіють із структурними підрозділами Держгеокадастру та його територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери його управління.

5. Якщо питання, порушені у телефонному зверненні, вирішити під час «гарячої» телефонної лінії неможливо, звернення розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Строк розгляду не повинен перевищувати строків, які визначені цим Законом.

Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

6. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Обробка персональних даних звернень громадян, які надійшли на «гарячу» телефонну лінію, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Робота відповідальних осіб із зверненнями громадян, які надходять на «гарячу» телефонну лінію, передбачає такий порядок дій:

1) кожне звернення громадянина у день його надходження реєструється шляхом заповнення електронної реєстраційно-контрольної картки згідно з додатком до цього Порядку та йому присвоюється індивідуальний номер;

2) звернення громадянина реєструється у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФтм Степ 2.0» (далі - система електронного документообігу) у картотеці «Гаряча лінія» та йому присвоюється реєстраційний індекс такого виду: 474/0/15-15-ГЛ, де 474 - номер за порядком, 0 - номер у листуванні між документами, 15 - картотека, 15 - рік, ГЛ - гаряча лінія;

3) резолюція щодо звернення громадянина створюється окремо від електронного документа та може оформлюватися з використанням електронного цифрового підпису;

4) звернення громадянина надсилається структурному підрозділу Держгеокадастру, до компетенції якого належить питання, порушене у зверненні, через систему електронного документообігу;

5) посадова особа структурного підрозділу Держгеокадастру у межах компетенції опрацьовує звернення громадянина та готує письмову відповідь заявнику за підписом керівника Держгеокадастру;

6) інформація про результати розгляду звернень громадян вноситься до системи електронного документообігу разом з електронними копіями листів, якими поінформовано заявників;

7) після надання остаточної відповіді громадянину звернення знімається з контролю.

8. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держгеокадастру, відповідальна особа пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися і за можливості надає інформацію щодо місцезнаходження та контактного номера телефону.

9. Контроль за проведенням «гарячої» телефонної лінії здійснює структурний підрозділ Держгеокадастру, який аналізує й узагальнює звернення, подані під час «гарячої» телефонної лінії, та доповідає керівнику Держгеокадастру про результати її проведення.

Начальник Управління 
містобудування, архітектури 
та планування територійС.Я. Білоус

Додаток 
до Порядку проведення 
«гарячої» телефонної лінії 
у Державній службі України 
з питань геодезії, картографії та кадастру 
(пункт 7)

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Реєстраційно-контрольна картка

Дата проведення

Кореспондент

Місцезнаходження, телефон

Контрольний

Вид звернення

Індекс питання

Категорія заявника

Колективне

Термін виконання

Термін продовження

Дата виконання

Справа

Порушення термінів виконання

Попереднє звернення

Короткий зміст

Відмітка про виконання

Резолюції

Дата отримання

Автор

Дата резолюції

Зміст резолюції

Термін виконання

Стан виконання

Виконавець

Дата відповіді

Стан

Дата інформування

Пропозиції

____________________ 
(посада)

____________________ 
(підпис)

__________________________ 
(ініціали, прізвище)

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт