вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 20.10.2015 № 715 " Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.10.2015  № 715

Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

Відповідно до статей 7, 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 2.4 глави 2 розділу II Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці четвертому слова "містити відмітку органів статистики про її подання," виключити;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. Писарук

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0715500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт