субота, 12.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2015 № 784 " Про внесення зміни до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань"

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2015  № 784

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1180/27625

Про внесення зміни до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Абзац дев’ятий пункту 10 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами), виключити.

У зв’язку з цим абзац десятий уважати абзацом дев’ятим.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/z1180-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт