п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 15.09.2015 № 1144 " Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2015  № 1144

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1159/27604

Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зберігання та застосування національних еталонів, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2015  № 1144

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1159/27604

ПОРЯДОК
зберігання та застосування національних еталонів

1. Цей Порядок установлює правила та умови зберігання та застосування національних еталонів і стосується діяльності наукових метрологічних центрів, підприємств, установ та організацій, які є зберігачами національних еталонів (далі - організація - зберігач еталона).

2. Національні еталони зберігають та застосовують у спеціально обладнаних ізольованих приміщеннях зі створенням і підтримкою інженерної інфраструктури, яка забезпечує значення параметрів навколишнього середовища та захист від впливу інших завад для стабільного функціонування еталонів згідно з вимогами правил зберігання та застосування національних еталонів (далі - правила).

Правила розробляє організація - зберігач еталона для кожного національного еталона за формою, визначеною ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3231).

3. Для підтвердження стабільності метрологічних характеристик проводять дослідження національних еталонів та допоміжного устаткування, яке забезпечує стабільне функціонування цих еталонів, а також їх калібрування (за необхідності) та регулярне технічне обслуговування.

4. Роботи з національними еталонами виконуються вченими зберігачами цих еталонів, результати яких заносяться до паспорта еталона та до журналу роботи з еталоном, форми яких визначені ДСТУ 3231.

Функції, обов’язки та права вченого зберігача національного еталона затверджуються керівником організації - зберігача еталона.

5. Національні еталони, їх складові частини та допоміжне устаткування, яке забезпечує стабільне функціонування еталонів, підлягають періодичному технічному обслуговуванню, обсяг якого залежить від інтенсивності їх застосування. Організація - зберігач еталона визначає і документує всі зміни у складі національного еталона, які не впливають на його метрологічні характеристики (наприклад, пристрої живлення, запису та оброблення результатів вимірювань тощо).

6. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів метрологічні характеристики цих еталонів повинні підтверджуватися шляхом їх звірення з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами. Протоколи звірення еталонів необхідно зберігати при відповідному еталоні.

7. Організація - зберігач еталона визначає і документує способи та порядок переміщення національного еталона з одного приміщення до іншого всередині однієї будівлі та з однієї будівлі до іншої, які гарантують повне збереження еталонів та його метрологічних характеристик.

8. Під час зберігання та застосування національних еталонів забезпечують незмінність значень одиниць вимірювань, які відтворюють та/або зберігають еталони.

9. Умови зберігання та застосування національних еталонів забезпечують відповідно до пункту 2 цього Порядку.

10. Організація - зберігач еталона повинна припинити використання національного еталона в разі будь-яких сумнівів щодо його метрологічних характеристик і стабільного функціонування. Національний еталон можна знову застосовувати тільки після ремонту і досліджень його метрологічних характеристик.

11. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних еталонів покладається на керівників організацій - зберігачів еталонів та вчених зберігачів таких еталонів.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО. Гіленко

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/z1159-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт