вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р. № 806 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 “Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 16, ст. 706; 2006 p., № 50, ст. 3323; 2013 p., № 69, ст. 2540) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 834 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 60, ст. 2123);

постанову Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 599 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 44, ст. 1788).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 жовтня 2015 р. № 806

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна”;

2) пункти 1 і 5 виключити.

2. У Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 8 пункту 16 слова “згідно із сертифікатом на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданим зерновому складу” виключити;

2) у підпункті 8 пункту 21 слова “, згідно із сертифікатом на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданим зерновому складу” виключити;

3) у додатку 3 до Порядку слова “(свідоцтво/сертифікат)” виключити.

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806-2015-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт