субота, 12.06.2021

Наказ Мін'юсту України, Мінфіну України від 09.10.2015 №1918/5/869 "Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін ..."

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2015  №1918/5/869

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 жовтня 2015 р. 
за № 1228/27673

Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі

Відповідно до Податкового кодексу Українистатті 17-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обміну документами в електронній формі НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обміну документами в електронній формі, що додається.

2. Установити, що:

до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України у режимі реального часу така взаємодія здійснюється у робочий час з урахуванням технічних можливостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційних систем Державної фіскальної служби України відповідно до законодавства, але з інтервалом не більше ніж 2 години;

до запровадження обміну документами в електронній формі між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України такий обмін здійснюється в паперовій формі відповідно до законодавства.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України та Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року № 119/5/50 «Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Міністерства доходів і зборів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за № 125/24902.

4. Адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Державній фіскальній службі України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

у Міністерстві юстиції України - на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.;

у Міністерстві фінансів України - на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр юстиції України

П. Петренко

В.о. Міністра фінансів України

І. Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства фінансів 
України 
09.10.2015 № 1918/5/869

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 жовтня 2015 р. 
за № 1228/27673

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обміну документами в електронній формі

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, у тому числі обміну документами в електронній формі (далі - Інформаційна взаємодія).

2. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами.

3. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

4. Інформаційну взаємодію забезпечують адміністратор Єдиного державного реєстру та Державна фіскальна служба України.

5. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності, або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

6. При здійсненні Інформаційної взаємодії задіяні інформаційні системи:

Міністерства юстиції України - Єдиний державний реєстр;

Державної фіскальної служби України - Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб, який є складовою Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, та реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстри Державної фіскальної служби України).

7. Адміністратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі повідомлень державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та документів в електронній формі, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з Єдиного державного реєстру до реєстрів Державної фіскальної служби України у робочий час одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у цьому реєстрі.

8. Державна фіскальна служба України забезпечує доступ своїх територіальних органів до відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та документів в електронній формі, отриманих з Єдиного державного реєстру.

9. Підтвердження щодо отримання відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та документів в електронній формі з Єдиного державного реєстру формується Державною фіскальною службою України автоматично програмними засобами ведення реєстрів Державної фіскальної служби України та передається до Єдиного державного реєстру одночасно із завантаженням таких відомостей та документів до реєстрів Державної фіскальної служби України.

10. Передача відомостей та документів в електронній формі з реєстрів Державної фіскальної служби України до Єдиного державного реєстру здійснюється Державною фіскальною службою України одночасно з опрацюванням таких відомостей в реєстрах Державної фіскальної служби України та отриманням відомостей про клас професійного ризику виробництва або зняттям з обліку платників податків в органах Державної фіскальної служби України чи формуванням в електронному вигляді документів, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

11. Державна фіскальна служба України здійснює контроль відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повноти заповнення полів реєстраційних карток.

12. Якщо відомості, що надійшли з Єдиного державного реєстру, при проведенні контролю визнані помилковими (неповними), Державна фіскальна служба України направляє до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.

13. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття Державною фіскальною службою України відомостей з Єдиного державного реєстру, та після їх усунення виправлені відомості передаються до Державної фіскальної служби України відповідно до цього Порядку.

14. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку Інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, порядок обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою звірки даних Єдиного державного реєстру з даними реєстрів Державної фіскальної служби України визначаються Міністерством юстиції України та Державною фіскальною службою України відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

Інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.

Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру до реєстрів Державної фіскальної служби України, вказуються коди реєстраційних дій.

15. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Єдиного державного реєстру використовуються класифікатори та довідники.

Адміністратор Єдиного державного реєстру у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує Державну фіскальну службу України та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців актуальними версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру.

У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру, адміністратор Єдиного державного реєстру надає до Державної фіскальної служби України ці зміни не пізніше ніж за п’ять робочих днів до введення їх у дію.

Директор Департаменту 
цивільного, фінансового 
законодавства та законодавства 
з питань земельних відносин 
Міністерства юстиції України

О.М. Ференс

В.о. начальника Управління 
організації обміну та аналізу 
інформації Міністерства 
фінансів України
І.П. Кизимчук

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1228-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт