субота, 12.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1031-р "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 вересня 2015 р. № 1031-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523

1. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1193; 2015 р., № 72, ст. 2382) зміни, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з 4 жовтня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 2015 р. № 1031-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523

1. Пункти 22-30 викласти в такій редакції:

“22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)****

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини****

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України****

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого****

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку****

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

27. Реєстрація місця проживання особи****

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи****

-“-

29. Реєстрація місця перебування особи****

-“-

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи****

-“-”.

2. Доповнити додаток виноскою такого змісту:

“**** Надання послуг ДМС здійснюється через центри надання адміністративних послуг. До запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг такі послуги надаються центрами надання адміністративних послуг або ДМС.”.

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1031-2015-%D1%80

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт