п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2015 № 1857/5 "Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2015  № 1857/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 жовтня 2015 р. 
за № 1172/27617

Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації

Відповідно до пунктів 410 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою залучення Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області до пілотних проектів щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, а також у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у Чернівецькій області пілотний проект щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, а також щодо запровадження принципу екстериторіальності у сфері державної реєстрації прав.

2. Встановити, що заяви у сфері державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, яке розташоване у межах Чернівецької області, можуть подаватися до будь-якого районного, міського, міськрайонного, міжрайонного управління юстиції Чернівецької області (далі - орган державної реєстрації прав), до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, а також особам, які відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями державного реєстратора з видачі та прийому документів і здійснюють свою діяльність на території Чернівецької області (далі - уповноважена особа).

Заяви у сфері державної реєстрації прав можуть подаватись заявником шляхом їх формування органом державної реєстрації прав або уповноваженими особами за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з подальшим засвідченням внесених відомостей підписом заявника.

3. Встановити, що у разі подання до органу державної реєстрації прав або уповноваженої особи заяв у сфері державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, яке розташоване у межах Чернівецької області, відповідні рішення приймаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області відповідно до цього наказу, крім випадків, передбачених наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066.

Заяви, надіслані в електронній формі державними виконавцями, державними кадастровими реєстраторами до органів державної реєстрації прав або до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, приймаються тим органом, до якого надійшла така заява.

4. Дія цього наказу в частині розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації прав, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, не поширюється на випадки:

розгляду заяв та запитів про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

розгляду заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки;

розгляду заяв про надання дубліката свідоцтва про право власності;

реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Розгляд заяв і запитів, зазначених у цьому пункті, здійснюють державні реєстратори органу державної реєстрації прав відповідно до законодавства.

5. У день прийняття заяв у сфері державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, яке розташоване у межах Чернівецької області, орган державної реєстрації прав або уповноважена особа забезпечують виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування оригіналів цих документів та їх розміщення у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Відповідність електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі забезпечує особа, яка їх виготовила.

6. У день прийняття заяв у сфері державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, яке розташоване у межах Чернівецької області, та після виконання дій, передбачених пунктом 5 цього наказу, орган державної реєстрації прав або уповноважена особа за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передає права на обробку такої заяви до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, а у випадках, передбачених наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, - до Міністерства юстиції України.

Права на обробку заяв про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно передаються до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області негайно після їх прийняття.

У разі прийняття уповноваженими особами заяв, зазначених у пункті 4 цього наказу, права на обробку таких заяв передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна.

7. Державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області з дотриманням вимог, визначених законодавством у сфері державної реєстрації прав, приймає відповідне рішення за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав.

Після прийняття державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області рішень, крім рішень про державну реєстрацію прав, один примірник такого рішення надсилається рекомендованим листом безпосередньо заявникові (у разі якщо під час подання відповідної заяви заявник вказав адресу для листування), а інший примірник - органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, або в інший спосіб, обраний заявником відповідно до положень Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868.

У разі відсутності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно поштової адреси заявника, за якою повинні надсилатися документи, обидва примірники рішення надсилаються органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву.

У разі коли державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області прийняв рішення (крім рішень про державну реєстрацію прав) по заяві, поданій уповноваженій особі, така особа виготовляє за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідне рішення у паперовому вигляді з проставленням напису «Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна.

У випадку прийняття рішення про державну реєстрацію прав воно оформлюється в одному примірнику та засвідчується у спосіб, передбачений у пункті 8 цього наказу, особою, яка прийняла відповідну заяву.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області виготовляє електронні копії відомостей, сформованих за результатом пошуків у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному земельному кадастрі, шляхом сканування їх оригіналів та розміщення сканованих копій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області після прийняття відповідного рішення у разі, якщо заяви, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього наказу, подавалися безпосередньо до цього органу, здійснює:

відкриття/закриття розділу на об’єкт нерухомого майна;

внесення запису про державну реєстрацію на підставі прийнятого ним рішення до розділу/спеціального розділу;

надання заявнику результатів розгляду заяви в порядку, визначеному пунктом 33 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868;

відкриття реєстраційної або облікової справи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», та її передачу органу державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна відповідно до законодавства.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області після прийняття відповідного рішення за результатом розгляду заяв, поданих уповноваженим особам, надсилає за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно права на обробку цієї заяви до органу державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна для відкриття/закриття розділу на об’єкт нерухомого майна; внесення запису про державну реєстрацію на підставі прийнятого ним рішення до розділу/спеціального розділу; формування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно свідоцтва про право власності на нерухоме майно (у випадках, передбачених законодавством) та/або витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області у день прийняття рішення за результатом її розгляду надсилає рішення чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або свідоцтво про право власності на нерухоме майно на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві.

8. Орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, після прийняття рішення державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області забезпечує:

у разі потреби відкриття/закриття розділу на об’єкт нерухомого майна;

внесення до розділу/спеціального розділу запису про державну реєстрацію на підставі рішення, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області;

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовому вигляді з проставленням напису «Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» рішень про державну реєстрацію прав для долучення до реєстраційної справи та інших рішень для видачі заявнику у разі його звернення, прийнятих за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, яке розташоване у межах Чернівецької області, державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області. Напис скріплюється підписом державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, із зазначенням його прізвища та ініціалів і засвідчується печаткою;

у разі видачі заявнику за його зверненням рішення про зупинення розгляду заяви таке рішення виготовляється за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовому вигляді у двох примірниках, один з яких підлягає видачі заявнику з обов’язковим проставлянням дати його отримання в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Другий примірник цього рішення, на якому проставляється відмітка про отримання його заявником, долучається до реєстраційної чи облікової справи. З цього примірника рішення виготовляється електронна копія шляхом його сканування, яка розміщується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у день видачі такого рішення заявникові. У цей самий день права на обробку такої заяви повертаються до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області;

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видачу або направлення рекомендованим листом з описом вкладення заявникові документів, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (свідоцтво про право власності на нерухоме майно та/або витяг про реєстрацію речових прав на таке майно);

відкриття реєстраційної або облікової справи в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

У разі прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, прийнятої уповноваженою особою, така особа у разі видачі заявнику за його зверненням такого рішення виготовляє його за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовому вигляді у двох примірниках, один з яких підлягає видачі заявнику. Другий примірник цього рішення, на якому проставляється відмітка про отримання його заявником, направляється органу державної реєстрації за місцезнаходженням нерухомого майна для долучення до реєстраційної чи облікової справи. З цього примірника рішення виготовляється електронна копія шляхом його сканування, яка розміщується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у день видачі такого рішення заявникові. У цей самий день права на обробку такої заяви повертаються до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

9. Орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву не за місцем розташування об’єкта нерухомого майна, або уповноважена особа після видачі заявнику документів за результатами розгляду поданої ним заяви передають документи, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяви, органу державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна відповідно до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 118/20431.

10. Абзац другий пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5 «Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652 (зі змінами), після слова «Сумській» доповнити словом «, Чернівецькій».

11. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

12. Адміністратору Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

13. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1172-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт