п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 782 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 782 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46, ст. 1472) та від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст. 1742) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 2015 р. № 782

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та від 17 жовтня 2012 р. № 1051

1. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 доповнити пунктом 21 такого змісту:

“21. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Закон України “Про Державний земельний кадастр”.

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051:

1) доповнити Порядок пунктом 88-1 такого змісту:

“88-1. Під час здійснення дій, передбачених підпунктом 3 пункту 195 цього Порядку, до Державного земельного кадастру із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер.”;

2) пункт 165 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) надання суб’єктам речових прав на земельну ділянку довідок про осіб, які отримали доступ до інформації про цих суб’єктів в Державному земельному кадастрі.”;

3) абзац перший пункту 166 після слів “іншої картографічної документації Державного земельного кадастру” доповнити словами “, довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі”;

4) пункт 175 викласти у такій редакції:

“175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи;

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.”;

5) пункт 195 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) у випадках, передбачених підпунктами 13-16 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.”;

6) пункт 196 доповнити підпунктами 13-16 такого змісту:

“13) суб’єкта права власності на земельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті; найменування і податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави - відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;

14) суб’єкта речового права на земельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер;

15) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

У разі надання відомостей про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;

16) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.”;

7) пункт 198 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) суб’єктам речових прав на земельні ділянки - довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, за формою згідно з додатком 53.”;

8) у пункті 199:

слово “пунктом” замінити словами і цифрами “підпунктами 1 і 2 пункту”, а після цифр і слів “176-177 цього Порядку” доповнити словами і цифрами “, а передбачених підпунктом 3 пункту 198 цього Порядку, - безоплатно відповідно до пунктів 166-170 цього Порядку”;

9) додаток 42 до Порядку викласти у такій редакції:

“Додаток 42 
до Порядку

ЗАЯВА

10) доповнити Порядок додатком 53 такого змісту:

“Додаток 53 
до Порядку

ДОВІДКА

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/782-2015-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт