вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 781 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2015 р. № 781 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Внести до Статуту Державної інноваційної небанківської фінансово- кредитної установи “Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1396 “Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи “Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 6, ст. 215), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2015 р. № 781

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51,ст. 2534; 2006 р., № 48, ст. 3199; 2007 р., № 86, ст. 3164; 2011 р., № 12, ст. 520; 2013 р., № 97, ст. 3580):

1) абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

“Проект готується за формою, затвердженою МОН, за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ДФС.”;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова “МОН,” і “Мінпромполітики,” виключити;

в абзаці третьому слова “, який затверджується наказом МОН” виключити;

3) третє речення пункту 8 викласти в такій редакції: “МОН не пізніше ніж через три робочих дні з моменту прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту повідомляє про це керівникові технологічного парку, виконавцю проекту, Мінфіну, а в разі скасування державної реєстрації проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, - ДФС.”;

4) у другому реченні абзацу першого пункту 14 слово “Мінпромполітики,” виключити;

5) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. МОН не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту до закінчення строку дії свідоцтва повідомляє про це Національній академії наук, керівникові технологічного парку, виконавцю проекту, Мінфіну, а в разі скасування державної реєстрації проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, - ДФС.”;

6) у тексті Порядку слова “Держінформнауки” і “Міндоходів” замінити відповідно словами “МОН” і “ДФС”;

7) у додатку 2 до Порядку:

слова “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України” замінити словами “Міністерство освіти і науки України”;

слова “Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Міністр освіти і науки”.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 961 “Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1483; 2013 р., № 96, ст. 3558):

1) позицію

“Перший заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Комісії”

замінити такою позицією:

“Заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Комісії”;

2) позицію

“Заступник Голови Держінформнауки, секретар Комісії”

замінити такою позицією:

“Директор департаменту інноваційної політики та трансферу технологій МОН, секретар Комісії”;

3) виключити такі позиції:

“Голова Держінформнауки, заступник голови Комісії”;

“Заступник Міністра промислової політики”.

3. У Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1474 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 38, ст. 2031; 2010 р., № 57, ст. 1964; 2012 р., № 48, ст. 1892):

1) у пункті 14 слова “органу державної податкової служби” замінити словом “ДФС”;

2) у пункті 15 слово “Держмитслужбі” замінити словом “ДФС”;

3) у пункті 22:

в абзаці першому слова “орган державної податкової служби” замінити словом “ДФС”;

в абзаці другому слово “Держмитслужбу” замінити словом “ДФС”;

4) у тексті Порядку слова “МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки” і “Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

5) у додатках 1 і 2 до Порядку:

слова “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України” замінити словами “Міністерство освіти і науки України”;

слова “наказом Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України” замінити словами “наказом МОН”;

слова “Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України” замінити словами “Міністр освіти і науки”.

4. У Порядку визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1839 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2522; 2004 р., № 18, ст. 1288, № 34, ст. 2251; 2011 р., № 51, ст. 2031):

1) у пункті 6:

у першому і другому реченнях абзацу першого слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

в абзаці другому слова “Голова Держінформнауки” замінити словами “Заступник Міністра освіти і науки”, а слово “Держінвестпроекту,” виключити;

2) у пункті 11:

в абзаці третьому слова “органах державної податкової служби” замінити словами “територіальних органах ДФС”;

в абзаці десятому слова “органу державної податкової служби” замінити словами “територіального органу ДФС”.

5. У Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1657 “Деякі питання організації діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3199; 2013 р., № 28, ст. 955, № 97, ст. 3580):

1) в абзаці першому пункту 4 слова “МОН,” і “Мінпромполітики,” виключити;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “МОН,” і “, Мінпромполітики” виключити;

3) у тексті Порядку слова “Держінформнауки” і “Міндоходів” замінити відповідно словами “МОН” і “ДФС”;

4) у додатку до Порядку:

слова “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України” замінити словами “Міністерство освіти і науки України”;

слова “наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “наказ МОН”;

слова “Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Міністр освіти і науки”.

6. У Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 22, ст. 877; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2013 р., № 97, ст. 3580):

1) в абзаці першому пункту 8 слово “МОН,” виключити;

2) у тексті Порядку слова “Держінформнауки” і “Міндоходів” замінити відповідно словами “МОН” і “ДФС”.

7. У пункті 4 Типового положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 “Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 58, ст. 2306; 2013 р., № 30,ст. 1039):

1) в абзаці четвертому підпункту 4 слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

2) в абзаці одинадцятому підпункту 7 слова “Міністерством освіти і науки” замінити словом “МОН”, а слова “та Держінформнауки” виключити.

8. У тексті Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 520; 2013 р., № 97, ст. 3580), слова “Держінформнауки” і “Міндоходів” замінити відповідно словами “МОН” і “ДФС”.

9. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1396 “Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи “Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 6, ст. 215) слова “Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Міністерства освіти і науки”.

10. Абзаци перший і третій пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1073) викласти в такій редакції:

“4. Міністерству освіти і науки:”;

“подавати щороку до 15 червня Кабінетові Міністрів України інформацію про результати проведення моніторингу.”.

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 397 “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1457):

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова “Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Міністерству освіти і науки”;

2) абзаци перший і третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Міністерству освіти і науки:”;

“подавати щороку до 15 липня Кабінетові Міністрів України інформацію про результати проведення моніторингу.”.

12. У Порядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1101 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3694; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

у підпункті 2 слова “за поданням Держінформнауки” виключити, а після слів “печаткою наукового парку” доповнити словами “(за наявності)”;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова “Держмитслужбі, Міндоходів” замінити словом “ДФС”;

в абзаці другому слова “Державній митній службі” замінити словом “ДФС”;

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова “Держінформнауки у десятиденний строк” замінити словами і цифрами “МОН протягом 10 робочих днів”, а слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

абзаци другий і третій виключити;

4) в абзаці другому пункту 11 слово “Держмитслужбу” замінити словом “ДФС”;

5) у тексті Порядку слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.

13. У пункті 3 Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1161):

1) в абзаці другому слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”, а слова “та Міністерства освіти і науки” виключити;

2) в абзаці третьому слова “розробленими Держінформнауки та” виключити, а слова “Міністерством освіти і науки” замінити словом “МОН”.

14. У Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1368):

1) у пункті 4 слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

2) у пункті 5 слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”, а слова “та МОН” виключити;

3) у пункті 6 слова “за поданням Держінформнауки” виключити.

15. У тексті Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 51, ст. 1848), слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2015 р. № 781

ЗМІНИ, 
що вносяться до Статуту Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи “Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу”

1. У підпункті 1 пункту 6 слова “МОНмолодьспорт за поданням Держінформнауки” замінити словом “МОН”.

2. Пункт 42 викласти в такій редакції:

“42. Наглядова рада формується у кількості не менше 11 осіб.

До складу наглядової ради входять представники МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, МОЗ, за згодою - представники Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук та за рішенням МОН - інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад наглядової ради затверджується МОН.

Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.”.

3. У тексті Статуту слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/781-2015-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт