п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 766 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 766 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476 “Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1609, № 79, ст. 3198) зміни, що додаються.

2. Міністерству юстиції забезпечити подання до 1 жовтня 2015 р. Державній фіскальній службі відомостей про об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, з Реєстру прав власності на нерухоме майно та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (станом на 1 вересня 2015 р.), а в подальшому - подання відомостей відповідно до Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2015 р. № 766

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476

1. У вступній частині постанови слова та цифри “підпункту 265.7.4 пункту 265.7 статті 265” замінити словами та цифрами “підпункту 266.7.4 пункту 266.7 статті 266”.

2. У Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пунктах 2 і 3 слово “Укрдержреєстр” замінити словом “Мін’юст”;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова “Укрдержреєстр подає ДПС” і “житлової нерухомості” замінити відповідно словами “Мін’юст подає ДФС” і “житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток”;

в абзаці другому слова “Укрдержреєстром і ДПС” замінити словами “Мін’юстом і ДФС”;

3) у тексті Порядку слова “орган державної податкової служби” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку і числі.

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/766-2015-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт