вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.10.2015  № 654

Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Керуючись Законами України "Про санкції" та "Про Національний банк України", Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - Указ Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015), Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Банкам України:

1) у триденний строк із дня набрання чинності цією постановою надати Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 та 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - санкційний список), до яких застосовані санкції "блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" (далі - "блокування активів"), "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" - станом на дату набрання чинності Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015 та станом на дату подання інформації Національному банку України;

2) щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати Департаменту фінансового моніторингу таку інформацію: про залишки коштів на банківських рахунках осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)"; про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", або їх представниками, а також про спроби проведення фінансових операцій на користь таких осіб;

3) відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію "заборона на встановлення ділових контактів";

4) зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій";

5) вжити заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України";

6) зупинити виконання фінансових зобов'язань на користь осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", - у повному обсязі, а на користь осіб, до яких застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", - в частині переліку заходів, визначених санкцією: надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; придбання цінних паперів;

7) заблокувати кошти/зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, у такому порядку:

кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано санкцію "блокування активів", банк зараховує на банківський рахунок цієї особи, а у разі відсутності в банку рахунку такої особи, банк обліковує кошти на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій", банк обліковує на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

кошти, що надійшли на користь клієнта від особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій", банк обліковує на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

банк зобов'язаний відмовити у виконанні розрахункового документа клієнту, зазначеному в санкційному списку, що є ініціатором переказу та до якого застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій" та/або "запобігання виведенню капіталів за межі України";

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій", у тому числі на користь банку-нерезидента. Банк виконує розрахунковий документ на користь клієнта такого банку-нерезидента, якщо такий клієнт не зазначений у санкційному списку;

банк зобов'язаний відмовити особі, зазначеній у санкційному списку, до якої застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій", у здійсненні операції за її банківським рахунком з використанням електронного платіжного засобу;

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні будь-якого розрахункового документа на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань";

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа по фінансових зобов'язаннях з надання кредиту, у тому числі через купівлю цінних паперів, позики, фінансової допомоги, гарантії, з купівлі цінних паперів на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)";

банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на Закон України"Про санкції" та Указ Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015), що засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера.

2. Банки України, небанківські установи, національний оператор поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, зобов'язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)".

3. Банки України та інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, зобов'язані відмовити в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій".

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v0654500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт