субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 658 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 182"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.10.2015  № 658

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 182

Відповідно до вимог статей 6715254456 Закону України "Про Національний банк України" та Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 182 "Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів" (зі змінами) викласти в такій редакції:

"5. Уповноважений банк має право здійснювати купівлю іноземної валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення основного капіталу банку, у сумі, що не перевищує або дорівнює загальному розміру сформованих резервів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами) (далі - Класифікатор), на дату проведення операції.

Уповноважений банк, який проводить операцію, зазначену в абзаці першому цього пункту, зобов'язаний включити до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції резерви в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора понад установлений у графіку відсоток у розмірі, що відповідає меншому - сумі невключених резервів/викупленої іноземної інвестиції (в еквіваленті).

Уповноважений банк у разі перевищення встановленого значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) унаслідок проведення операцій, спрямованих на збільшення основного капіталу, має право не продавати іноземну валюту в сумі такого перевищення за умови, якщо приведення у відповідність до встановленого значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції здійснюватиметься шляхом проведення реструктуризації (зміни валюти зобов'язання) кредитної заборгованості в іноземній валюті позичальників.

Уповноважений банк зобов'язаний у тижневий строк подати до Національного банку України план заходів щодо усунення такого перевищення протягом року з дня його виникнення та графік приведення загальної довгої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-1".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 02 жовтня 2015 року.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v0658500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт