п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 754 "Деякі питання винагороди державних реєстраторів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. № 754 
Київ

Деякі питання винагороди державних реєстраторів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пункту 6-2 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди державному реєстраторові і працівникові органу державної реєстрації актів цивільного стану, що додається.

2. Установити, що розмір винагороди державного реєстратора і працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану не може бути меншим ніж дві мінімальні заробітні плати та не може перевищувати 10 розмірів мінімальних заробітних плат.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2015 р. № 754

ПОРЯДОК 
виплати винагороди державному реєстраторові і працівникові органу державної реєстрації актів цивільного стану

1. Цей Порядок визначає умови та підстави для виплати винагороди державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану (далі - працівники).

2. Працівники, які належно виконують повноваження, визначені Законами України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”“Про державну реєстрацію актів цивільного стану” мають право на отримання щомісячної та/або одноразової винагороди відповідно до результатів роботи.

Одноразова винагорода може виплачуватися працівнику не частіше одного разу на рік.

Щомісячна винагорода може виплачуватися працівнику не частіше одного разу на місяць.

3. Визначення підстав для виплати винагороди здійснюється з урахуванням:

обсягу та інтенсивності виконаної працівником роботи;

додаткового навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

особистого внеску працівника в загальний результат роботи органу;

наявності обґрунтованих скарг на дії, бездіяльність або рішення працівника;

наявності визнаних в установленому законом порядку незаконними або протиправними дій, бездіяльності або рішень працівника.

4. Працівникам, до яких застосовано заходи дисциплінарного стягнення, протягом дії дисциплінарного стягнення щомісячна винагорода не виплачується.

Якщо протягом року до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, одноразова винагорода не виплачується.

5. Фінансування винагороди здійснюється Мін’юстом з урахуванням фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, передбачених пунктами 7-2 і 7-3частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України.

6. Виплата винагороди здійснюється на підставі наказу Головного територіального управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або Мін’юсту (в межах кошторисних призначень).

Заступник начальника відповідного головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник управління державної реєстрації вносить керівнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо розміру винагороди працівників із зазначенням підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Керівник структурного підрозділу апарату Мін’юсту з питань державної реєстрації за погодженням із заступником Міністра, який координує та контролює діяльність відповідного структурного підрозділу, вносить Міністру юстиції пропозиції щодо розміру винагороди працівникам центрального апарату Мін’юсту із зазначенням підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/754-2015-%D0%BF

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт