п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 29.09.2015 № 637 "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.09.2015  № 637

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Відповідно до статей 715175556 Закону України “Про Національний банк України”,статей 66677374 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, пункту 6 розділу ІІ Закону України від 18 червня 2015 року № 541-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) у розділі І:

абзац перший пункту 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

“3.3. Рішення про застосування заходу впливу приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) відповідно до цього Положення”;

у главі 4:

в абзаці третьому пункту 4.3 слова “, Комісія Національного банку” замінити словами “або Комітет з питань нагляду”;

у пункті 4.4 слова “, Комісія Національного банку або уповноважена посадова особа Національного банку” замінити словами “або Комітет з питань нагляду”;

2) у розділі ІІ:

пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

“1.2. Рішення про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження приймає Комітет з питань нагляду.

Письмове застереження складається на бланку Комітету з питань нагляду та підписується головуючим на засіданні Комітету з питань нагляду”;

у главі 3:

пункт 3.9 викласти в такій редакції:

“3.9. Рішення про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди з банком приймає Комітет з питань нагляду. Письмову угоду з банком від Національного банку підписує заступник Голови Національного банку, який згідно зі своїми функціональними обов’язками здійснює керівництво підрозділом, що ініціював застосування до банку відповідного заходу впливу”;

пункт 3.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Рішення про внесення змін до письмової угоди приймає Комітет з питань нагляду”;

у главі 7:

у пункті 7.1 слова “, Комісія Національного банку” замінити словами “або Комітет з питань нагляду”;

в абзаці третьому підпункту “б” пункту 7.18 слова “з питань фінансового моніторингу” виключити;

у пункті 8.2 глави 8 слова “, Комісія Національного банку” замінити словами “або Комітет з питань нагляду”;

у пункті 9.24 глави 9 слова “Комісія Національного банку” замінити словами “Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду”;

3) у пункті 3.1 глави 3 розділу ІІІ слова “Комісія Національного банку” замінити словами “уповноважена посадова особа Національного банку”;

4) у тексті Положення слова “Комісія Національного банку” у всіх відмінках замінити словами “Комітет з питань нагляду” у відповідних відмінках.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Г олови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0637500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт