п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінсоцполітики України від 17.08.2015 № 848 "Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування"

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2015  № 848

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 вересня 2015 р. 
за № 1065/27510

Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування

Відповідно до пунктів 35 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Персональної картки та додатків до неї.

1.2. Заяви про надання статусу безробітного.

1.3. Направлення на працевлаштування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 270 „Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 908/23440.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

Перший заступник Міністра

В. Шевченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
17.08.2015 № 848

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 вересня 2015 р. 
за № 1065/27510

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА 
та додатки до неї

ЗМІСТ

Персональна картка.

Додаток 1. Відвідування центру зайнятості, надані послуги, рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Додаток 2. Рішення, прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного.

Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).

Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.

Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання.

Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.

Додаток 7. Зміни до персональної картки.

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА


 

Додаток 1 
до Персональної картки 
№ _______________________________ 
_________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта) 
__________________________________ 
(П.І.Б.)

ВІДВІДУВАННЯ 
центру зайнятості, надані послуги, рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню

Заплановані дата та час відвідування

Підпис особи

Фактичні дата та час відвідування

Номер талона

Нез'явлення особи

Назва послуги

Результат наданої послуги (назва) та запропоновані заходи

Рекомендації (зміст)

Дата виконання рекомендацій

Підпис та прізвище спеціаліста центру зайнятості

Підпис особи та дата

                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Додаток 2 
до Персональної картки 
№ _______________________________ 
_________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта) 
__________________________________ 
(П.І.Б.)

РІШЕННЯ, 
прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного

№ з/п

Дата, № наказу

Назва рішення

Підстава для прийняття рішення

Рішення діє

Кількість днів

Дата скасування рішення

Підстава для скасування рішення

Підпис особи, дата ознайомлення з прийнятим рішенням

Підпис відповідаль-ного працівника центру зайнятості

з

по

                     

 

Додаток 3 
до Персональної картки 
№ _______________________________ 
_________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта) 
__________________________________ 
(П.І.Б.)

ПЕРІОДИ 
зайнятості та страховий стаж особи

ЧАСТИНА І. ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ

Період зайнятості

Категорія застрахованої особи*

Професія (код, назва), опис виконуваних робіт, наданих послуг, незалежної професійної діяльності

Розряд/ клас

Документ, на підставі якого внесено дані

Держава перебування

Найменування підприємства, установи, організації

Підтверджено даними Державного реєстру загально-обов’язкового державного соціального страхування

Підходяща робота

з

по

               

               

               

               

               

               

_________ 
* Заповнюється у разі надходження даних від Пенсійного фонду України щодо категорії застрахованої особи відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905

ЧАСТИНА ІІ. СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

Розрахунок стажу 
(з урахуванням відомостей, отриманих з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування) 
станом на ____________20… року

Місяць, рік

Держава перебування

Суми, на які нараховані страхові внески

Мінімальна заробітна плата

Кількість місяців страхового стажу

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рядок підсумків

 

-

   

Страховий стаж, років __________.

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ____________ місяців.

Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України „Про зайнятість населення”, ____________.


 

Додаток 4 
до Персональної картки

НАРАХУВАННЯ
допомоги по безробіттю та платежі

 

Додаток 5 
до Персональної картки

ПРОХОДЖЕННЯ
професійного навчання


 

Додаток 6 
до Персональної картки 
№ _______________________________ 
_________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта) 
__________________________________ 
(П.І.Б.)

УЧАСТЬ 
у громадських роботах

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Дата та № договору між робото давцем та центром зайнятості

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та № направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

                     

Участь в інших роботах тимчасового характеру

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та № направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

                   
                   

Загальна тривалість протягом реєстрації

____________________________________ 
(кількість днів)

 

Додаток 7 
до Персональної картки 
№ _______________________________ 
_________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта) 
__________________________________ 
(П.І.Б.)

ЗМІНИ 
до персональної картки

№ з/п

Вид реєстраційних даних/тип документа

Дата внесення зміни

Дані про особу, що змінились

Підстава для внесення змін

Підпис, прізвище та ініціали працівника центру зайнятості

Підпис особи

до внесення змін

після внесення змін

               
               
               
               
               
               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
17.08.2015 № 848

ЗАЯВА
про надання (поновлення) статусу безробітного

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
17.08.2015 № 848

НАПРАВЛЕННЯ
на працевлаштування

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1065-15/print1433773990422449

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт