четвер, 17.06.2021

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 18.08.2015 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію"

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.08.2015  № 25-рп

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 вересня 2015 р. 
за № 1067/27512

Про затвердження Змін до Положення про концентрацію

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет УкраїниПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, що додаються.

2. Департаменту конкурентної політики подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету

Ю.О. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Антимонопольного 
комітету України 
18.08.2015 № 25-рп

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 вересня 2015 р. 
за № 1067/27512

ЗМІНИ 
до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)

1. Доповнити главу 3 новим пунктом такого змісту:

«3.14. Інформація, яка подається заявником, повинна бути повною та несуперечливою стосовно одних і тих самих фактичних обставин.».

2. У главі 4:

1) у пункті 4.3:

після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами третім - п’ятим такого змісту:

«Надсилання органами Комітету запиту щодо подання такої інформації здійснюється у строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня прийняття розпорядження, передбаченого абзацом другим цього пункту.

Строк для подання заявником (заявниками) інформації на запит Комітету становить тридцять днів з дня одержання запиту.

Цей строк може бути продовжено за письмовим клопотанням заявника.».

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

2) пункт 4.6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Загальний строк від дати направлення повідомлення відповідно до абзацу другого пункту 4.3 Положення до прийняття рішення у справі про концентрацію не може перевищувати ста тридцяти п’яти днів, за винятком випадків, коли заявник звернувся з письмовим клопотанням про продовження строку надання інформації відповідно до абзацу п’ятого пункту 4.3 Положення.».

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

Заступник директора 
Департаменту конкурентної 
політикиН.С. Красновська

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт