вівторок, 22.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 936-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 вересня 2015 р. № 936-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102 “Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання” зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18


ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2015 р. № 936-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102

1. Назву та пункт 1 розпорядження після слів “суб’єктам господарювання” доповнити словами “та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

2. План заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання, затверджений зазначеним розпорядженням, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2013 р. № 102 
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2015 р. № 936-р)

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення рівня обізнаності суспільства з питань надання державної допомоги суб’єктам господарювання

1.

Утворення в Антимонопольному комітеті структурного підрозділу з питань державної допомоги суб’єктам господарювання з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65“Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст

жовтень 2015 р.

2.

Забезпечення укомплектування кадрами структурного підрозділу з питань державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет

протягом трьох місяців з дня утворення підрозділу згідно з пунктом 1 цього плану заходів

3.

Розроблення та затвердження програм і плану навчання працівників, відповідальних за підготовку інформації про надання державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет (за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

листопад 2015 р.

4.

Проведення навчання відповідальних працівників Антимонопольного комітету та надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання згідно з програмами і планом, затверджених згідно з пунктом 3 цього плану заходів

-"-

січень 2016 р. - липень 2017 р.

5.

Підвищення кваліфікації відповідальних працівників Антимонопольного комітету та надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

починаючи із серпня 2017 р.

6.

Утворення структурних підрозділів з питань державної допомоги суб’єктам господарювання в органах виконавчої влади з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”

міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

листопад 2015 р. - серпень 2017 р.

Створення консультаційної мережі з питань державної допомоги

7.

Визначення з числа заступників керівників відповідних органів та керівників структурних підрозділів, відповідальних за виконання завдань, визначених цим планом заходів, та подання Антимонопольному комітету інформації про зазначених осіб

Антимонопольний комітет міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

жовтень 2015 р.

8.

Здійснення інформаційної та консультаційної підтримки надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет

постійно

Нормативно-правове забезпечення проведення моніторингу та здійснення контролю за наданням державної допомоги суб’єктам господарювання

9.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення критеріїв, за якими проводиться оцінка допустимості окремих категорій державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

березень 2017 р.

10.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес

Мінекономрозвитку 
Мінрегіон 
Мінфін 
Мін’юст 
Антимонопольний комітет 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

червень 2017 р.

11

Розроблення та затвердження:

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
ДРС 
Мін’юст 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу суб’єктам господарювання та про внесення змін до умов надання чинної державної допомоги суб’єктам господарювання

лютий 2016 р.

порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання

березень 2016 р.

порядку відкликання рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу суб’єктам господарювання або справ про державну допомогу суб’єктам господарювання

червень 2016 р.

порядку проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

грудень 2015 р.

порядку ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання

-"-

порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання

-"-

12.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо повернення незаконної державної допомоги суб’єктам господарювання, недопустимої для конкуренції

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мінрегіон 
Мін’юст 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

грудень 2016 р.

13.

Опрацювання питання та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо доцільності звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет

серпень 2018 р.

Організаційно-технічне забезпечення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

14.

Забезпечення розроблення програмного забезпечення для проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

січень - вересень 2016 р.

15.

Забезпечення закупівлі та встановлення комп’ютерного та комунікаційного обладнання для проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

жовтень 2016 р. - жовтень 2017 р.

16.

Забезпечення інсталяції програмного забезпечення для проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

-"-

жовтень 2016 р. - жовтень 2017 р.

17.

Запровадження електронного документообігу з питань моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання

-"-

січень - жовтень 2017 р.

Приведення актів законодавства, які передбачають надання державної допомоги суб’єктам господарювання, у відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

18.

Надання Антимонопольному комітету повідомлень про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

міністерства інші центральні та місцеві органи виконавчої влади державні колегіальні органи (за згодою) 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші надавачі державної допомоги суб’єктам господарювання

до 3 серпня 2018 р.

19.

Забезпечення формування та ведення реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання за результатами проведення відповідного моніторингу та на підставі інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, яка подається надавачами такої допомоги

Антимонопольний комітет 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

серпень 2017 р.

20.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

лютий 2017 р.

21.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
державні колегіальні органи (за згодою) 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

травень 2017 р.

22.

Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
державні колегіальні органи (за згодою)

липень 2017 р.

23.

Приведення нормативно-правових актів з надання державної допомоги суб’єктам господарювання, які відповідно до рішення Антимонопольного комітету визнані недопустимими для конкуренції, у відповідність із Законом України“Продержавну допомогу суб’єктам господарювання”

міністерства інші центральні органи виконавчої влади 
державні колегіальні органи (за згодою) 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші надавачі державної допомоги суб’єктам господарювання 
Антимонопольний комітет

серпень 2017 р. - липень 2022 р.

Міжнародне співробітництво

24.

Забезпечення складення річного звіту про надання державної допомоги суб’єктам господарювання за попередній фінансовий рік та подання його Кабінетові Міністрів України для публікації в газеті “Урядовий кур’єр” та розміщення на урядовому веб-сайті

Антимонопольний комітет

щороку починаючи з 1 вересня 2018 р.

25.

Подання Європейській Комісії інформації про показники валового внутрішнього продукту на душу населення, гармонізовані до рівня NUTS II

Мінекономрозвитку 
Держстат 
Антимонопольний комітет 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

вересень 2019 р.

26.

Розроблення та затвердження методик формування карти регіонального розподілу державної допомоги суб’єктам господарювання, а також підготовки та оприлюднення офіційної звітності України у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Держстат 
ДРС 
Мін’юст 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

липень 2017 р.

27.

Співробітництво із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства під час розгляду справ щодо державної допомоги суб’єктам господарювання в енергетичній сфері

Антимонопольний комітет

починаючи із серпня 2017 р.

28.

Проведення за участю Європейської Комісії оцінки відповідності регіонів України та відповідної максимальної інтенсивності надання державної допомоги суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінрегіон 
(за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС)

грудень 2020 р.”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт