п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 14.09.2015 № 1725/5 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2015  № 1725/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 вересня 2015 р. 
за № 1099/27544

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 11 Закону України «Про електронний цифровий підпис», Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451, постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272 «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції» та пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою оптимізації функціонування Єдиних та Державних реєстрів та забезпечення безперервного функціонування системи електронного цифрового підпису НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 09 липня 2007 року № 473/5 «Про встановлення тарифів за надання послуг державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 778/14045 (із змінами), такі зміни:

1) у заголовку слова «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «Національні інформаційні системи»;

2) у пункті 1 слова «державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - Держінформ’юст)» замінити словами «державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

3) у пункті 1 після слів «його територіальних органів,» слова «Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України та структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції Україні, які забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної служби України з питань захисту персональних даних,» виключити;

4) у пунктах 1, 2 слово «Держінформ’юст» у всіх відмінках замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

3. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
14.09.2015  № 1725/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 вересня 2015 р. 
за № 1099/27544

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. В абзацах першому-третьому пункту 2.3, абзаці четвертому пункту 2.10 розділу II, пункті 3.4 розділу ІІІ Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569 (із змінами), слово «Держінформ’юст» у всіх відмінках замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи» у відповідних відмінках.

2. В абзаці другому пункту 2 розділу І Порядку ведення Реєстру суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 2014 року № 1249/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2014 року за № 903/25680, слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

3. В абзаці четвертому пункту 2 розділу І Порядку ведення електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 2014 року № 1249/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2014 року за № 904/25681, слова «державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» замінити словами «державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Директор Департаменту 
цивільного, 
фінансового законодавства 
та законодавства 
з питань земельних відносин

О.М. Ференс

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт