четвер, 17.06.2021

Наказ Мінмолодьспорту України, Мінекономіки України від 11.08.2015 № 2881/968 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді"

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2015  № 2881/968

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 вересня 2015 р. 
за № 1047/27492

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Відповідно до статті 8 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41"Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" (зі змінами), підпункту 8 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою підтримки підприємницької ініціативи молоді, популяризації підприємницької діяльності серед молоді НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  щороку забезпечувати проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

3. Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України (Бєляєва І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05 квітня 2007 року № 1031/45 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 року за № 408/13675.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр молоді 
та спорту України


І.О. Жданов

Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді 
та спорту України, 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
11.08.2015 № 2881/968

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 вересня 2015 р. 
за № 1047/27492

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

І. Загальні положення

1. Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводиться з метою популяризації підприємницької діяльності серед молоді, молодих громадян - громадян України віком від 14 до 35 років.

2. Організатори Конкурсу:

Міністерство молоді та спорту України;

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

1. Мета Конкурсу - популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі, заохочення та підтримка підприємницьких ініціатив молоді.

2. Завдання Конкурсу:

навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, "круглих столів" тощо;

допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

надання консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

III. Умови проведення Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років.

2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

бізнес-план.

3. Бізнес-план має містити:

інформацію про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм  ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику тощо;

презентацію бізнес-плану на електронному носії у форматі Microsoft Power Point обсягом не більше 20 слайдів.

4. Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та оформлений таким чином:

містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;

мати обсяг до 30 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор - MS Word 97-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - 1,5, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).

5. Конкурс проводять у двох номінаціях:

1) номінація "Виробництво, сфера послуг і торгівля";

2) номінація "Соціальний проект" - бізнес-плани, що фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

надання соціальних послуг.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Організація Конкурсу

Конкурс проводиться у три тури:

перший тур - регіональні конкурси;

другий тур - робота експертної комісії;

третій тур - проведення фіналу.

2. Перший тур - регіональні конкурси:

для організації та проведення першого туру Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації відповідно до цього Положення:

оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і строк прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

організовують просвітницькі заходи;

формують відповідні експертні комісії, залучаючи фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців;

направляють бізнес-плани переможців регіональних конкурсів, які зайняли перше місце у кожній номінації, з написом "Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності" у паперовому та електронному вигляді (за згодою автора) на розгляд експертної комісії Конкурсу до Мінмолодьспорту.

3. Другий тур - робота експертної комісії:

1) експертна комісія, до складу якої запрошуються фахівці з питань підприємництва, інноваційної діяльності, зайнятості тощо (не менше 7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінмолодьспорту, аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах;

2) оцінювання здійснюється за такими критеріями:

відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

оригінальність та обґрунтованість ідеї;

соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації;

3) кожен член експертної комісії оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (додаток 2);

4) за сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу;

5) члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

4. Третій тур - проведення фіналу Конкурсу:

1) фінал Конкурсу передбачає:

презентацію учасниками своїх бізнес-планів;

відповіді на запитання експертів;

визначення переможців та їх нагородження;

2) бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи;

3) кожен член експертної комісії оцінює презентацію бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). За сумою балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визначають переможців Конкурсу в кожній номінації: одне перше місце, одне друге місце, одне третє місце;

4) члени експертної комісії:

відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць;

зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце;

нагороджують переможців.

5) рішення експертної комісії є правоможним у разі присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів експертної комісії.

V. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу

1. Мінмолодьспорт забезпечує:

прийом бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

підготовку засідань експертної комісії;

тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

підготовку проектів підсумкових документів;

підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

2. Організатори можуть залучати до проведення Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації (за їх згодою).

3. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту 
молодіжної політики


І.І. Бєляєва

Директор департаменту 
розвитку підприємництва 
та регуляторної політикиВ.О. Семеніхін


Додаток 1 
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді 
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Додаток 2 
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді 
(підпункт 3 пункту 3 розділу IV)

ОЦІННА ВІДОМІСТЬ
учасників Конкурсу

Додаток 3 
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді 
(підпункт 3 пункту 4 розділу IV)

ОЦІННА ВІДОМІСТЬ
фіналістів Конкурсу

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт