вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 695 "Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. № 695 
Київ

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2015 р. № 695

ЗМІНИ, 
що вносяться до Методики формування спроможних територіальних громад

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрація розробляє відповідно до цієї Методики із залученням у разі потреби представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць:

проект перспективного плану;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком.”;

2. У пункті 13:

в абзаці другому слова і цифри “складається в масштабі 1:2000-1:10000,” виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

“перелік спроможних територіальних громад.”.

3. Пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою та вноситься в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України разом з паспортами спроможних територіальних громад для його затвердження.”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт