вівторок, 22.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 26.08.2015 № 1594/5 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2015  № 1594/5

Зареєстровано  в Міністерстві 
юстиції України 
27 серпня 2015 р. 
за № 1032/27477

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень

Відповідно до статті 7, частини шостої статті 17-1, частини четвертої статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1967/5 «Про затвердження Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 4/22536 (зі змінами).

3. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Адміністратору Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити підготовку протоколів відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень, затвердженого цим наказом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
26.08.2015 № 1594/5

Зареєстровано  в Міністерстві 
юстиції України 
27 серпня 2015 р. 
за № 1032/27477

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру передачі з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про відкриття та завершення виконавчих проваджень (далі - відомості).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»«Про виконавче провадження»«Про електронний цифровий підпис» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених Законів.

3. Передача відомостей з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

4. Технічна підтримка передачі відомостей забезпечується адміністратором Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. Для підтвердження цілісності відомостей в електронній формі, що передаються відповідно до цього Порядку, застосовується електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката ключа відповідно до вимог чинного законодавства.

Для захисту відомостей в електронній формі, що передаються відповідно до цього Порядку, застосовується шифрування з використанням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

6. Передача відомостей згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

7. Структура, формат файлів, які містять відомості, що передаються відповідно до цього Порядку, регламент передачі та приймання відомостей визначаються адміністратором Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

8. Адміністратор Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечують своєчасну передачу та приймання відомостей, визначених цим Порядком.

II. Порядок передачі відомостей

1. Передача відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень протягом робочого дня, з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.

2. З Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців передаються такі відомості:

1) для юридичної особи - боржника - повне найменування, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та її місцезнаходження;

для фізичної особи - підприємця - боржника - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та її місце проживання;

2) відомості про наявність виконавчих проваджень: номер у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, дата відкриття виконавчого провадження та дата завершення виконавчого провадження; орган державної виконавчої служби, у якому відкрито виконавче провадження;

3) дата та час формування відомостей з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Директор Департаменту 
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт