п'ятниця, 18.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 893-р "Про внесення змін до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2015 р. № 893-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році

Внести до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213, - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р., № 761 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1981), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18


ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19 серпня 2015 р. № 893-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році

1. Пункт 2 і підпункт 8 пункту 9 виключити.

2. У пункті 10:

1) у підпункті 2 у графі “Строк виконання” слово “вересня” замінити словом “грудня”;

2) підпункт 6 виключити.

3. Підпункт 5 пункту 12, пункти 16, 23 і 28, підпункти 4 і 5 пункту 32, підпункт 2 пункту 37 і підпункт 4 пункту 38 виключити.

4. У пункті 46 і підпункті 3 пункту 54 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “жовтня”.

5. У пункті 63:

у графі “Зміст заходу” після слова “обстеження” доповнити пункт словом “центральних”;

у графі “Відповідальні за виконання” слова “та місцеві” виключити.

6. Пункт 64 виключити.

7. У підпункті 1 пункту 65 у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 15 березня” замінити словами “у місячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу”.

8. У підпункті 1 пункту 66 у графі “Строк виконання” слово “березня” замінити словом “жовтня”.

9. У підпункті 3 пункту 68 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “жовтня”.

10. Підпункти 4 і 5 пункту 72, пункти 79 і 82, підпункти 1 і 2 пункту 83, підпункт 3 пункту 84, пункти 89, 93 і 98 виключити.

11. У пункті 76 у графі “Зміст заходу” абзаци четвертий і п’ятий виключити.

12. У пункті 101:

1) підпункти 15 і 16 виключити;

2) у підпункті 17 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

13. У пункті 102 у графі “Строк виконання”:

1) у підпункті 5 слово “квітня” замінити словом “вересня”;

2) у підпункті 6 цифри і слово “31 травня” замінити цифрами і словом “30 жовтня”.

14. У підпункті 1 пункту 105 у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

15. Підпункт 1 пункту 106 виключити.

16. У підпункті 3 пункту 108 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрою і словом “1 вересня”.

17. У підпункті 1 пункту 109 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрами і словом “30 жовтня”.

18. Пункти 114 і 115 виключити.

19. У пункті 121:

1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 586 “Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України”

до 30 грудня

Мінекономрозвитку”;

2) у підпункті 2 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “15 вересня”.

20. Підпункти 4-10 пункту 128, підпункт 2 пункту 129 і підпункт 1 пункту 133 виключити.

21. У пункті 144:

1) підпункт 1 виключити;

2) у підпункті 2 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”.

22. У підпункті 1 пункту 148 у графі “Строк виконання” слово “квітня” замінити словом “листопада”.

23. У пункті 155:

1) підпункт 1 виключити;

2) у підпункті 2 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внутрішній водний транспорт”.

24. Пункти 159 і 162 виключити.

25. У підпункті 1 пункту 165 у графі “Строк виконання” цифри і слово “20 березня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

26. Підпункт 3 пункту 178 викласти у такій редакції:

“3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо захоронення відходів

до 30 листопада

Мінприроди”.

27. У пункті 184:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “вересня” замінити словом “листопада”;

2) підпункт 2 виключити.

28. У пункті 185:

1) підпункти 6, 8-10 і 13 виключити;

2) у графі “Строк виконання”:

у підпунктах 7 і 11 цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “13 листопада”;

у підпункті 16 слово “травня” замінити словом “грудня”.

29. У підпункті 1 пункту 186 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 травня” замінити цифрою і словом “1 листопада”.

30. У пункті 187:

1) підпункти 3, 5 і 6 виключити;

2) у підпункті 4 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“4) супроводження у Верховній Раді України проекту закону про оцінку впливу на довкілля”.

31. У пункті 188:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “листопада”;

2) підпункт 3 виключити;

3) у підпункті 4 у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрою і словом “1 грудня”.

32. Підпункт 1 пункту 203, підпункт 2 пункту 204 і пункт 212 виключити.

33. У підпункті 1 пункту 213 у графі “Строк виконання” цифри і слово “15 березня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

34. У пункті 214:

1) підпункт 1 виключити;

2) у підпункті 2 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо прозорого механізму набуття права оренди землі”.

35. У підпункті 1 пункту 215 у графі “Строк виконання” цифри і слово “15 серпня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

36. Пункти 218 і 223 виключити.

37. У підпункті 2 пункту 226:

у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “грудня”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінагрополітики 
МЗС 
Мінекономрозвитку”.

38. У пункті 227:

у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “грудня”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінрегіон 
Мінагрополітики”.

39. Пункт 228 виключити.

40. У пункті 231 у графі “Строк виконання”:

1) у підпункті 1 цифри і слово “31 серпня” замінити цифрою і словом “1 жовтня”;

2) у підпункті 2 цифри і слово “31 жовтня” замінити словами “прийняття відповідного закону”;

3) у підпункті 5 цифри і слово “30 червня” замінити цифрою і словом “1 жовтня”.

41. У підпункті 2 пункту 233 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“МОЗ 
Мінагрополітики 
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”.

42. Підпункти 1 і 2 пункту 241 виключити.

43. У пункті 242 у графі “Строк виконання”:

1) у підпункті 1 цифри “15” замінити цифрами “30”;

2) у підпункті 4 цифру і слово “1 липня” замінити цифрами і словом “30 грудня”.

44. Пункт 245 виключити.

45. У пункті 246 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

46. У пункті 247:

1) у підпункті 3 у графі “Строк виконання” слово “травня” замінити словом “жовтня”;

2) підпункт 4 виключити.

47. У пункті 249:

1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ринок електричної енергії України

до 30 вересня

Міненерговугілля 
НКРЕКП”;

2) у підпункті 3 у графі “Строк виконання” цифри і слово “20 березня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

48. Підпункти 5-7 пункту 250 і пункт 255 виключити.

49. У пункті 256:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифру і слово “1 квітня” замінити цифрами і словом “30 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

50. У пункті 257:

1) підпункт 1 виключити;

2) у підпункті 2 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок під час надання їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”.

51. У підпунктах 1 і 2 пункту 258 і пункті 260 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 березня” замінити цифрою і словом “1 грудня”.

52. Підпункт 2 пункту 261 виключити.

53. У підпункті 1 пункту 262 у графі “Зміст заходу” слова “, а також транспортування і поставки теплової енергії” виключити.

54. У підпункті 2 пункту 263 у графі “Строк виконання” цифри і слово “10 квітня” замінити цифрами і словом “30 жовтня”.

55. У пункті 266:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 квітня” замінити цифрою і словом “1 листопада”;

2) підпункти 3 і 4 виключити.

56. У пункті 267:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “квітня” замінити словом “листопада”;

2) підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 4 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “грудня”.

57. У пункті 269 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку”.

58. Підпункт 2 пункту 272 і підпункти 1 і 2 пункту 278 виключити.

59. У підпункті 3 пункту 290 у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Міненерговугілля”.

60. Підпункт 9 пункту 296, підпункт 1 пункту 302, пункт 306 і підпункт 1 пункту 307 виключити.

61. У пункті 308:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “жовтня”;

2) підпункт 2 виключити.

62. У підпункті 2 пункту 311 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “грудня”.

63. У пункті 314:

1) підпункти 1 і 2 виключити;

2) у підпункті 5 у графі “Строк виконання” слово “квітня” замінити словом “листопада”;

3) підпункт 6 викласти у такій редакції:

“6) реалізація положень законодавчих актів щодо реформування діяльності закладів охорони здоров’я

після опублікування відповідного закону у визначений ним строк

МОЗ”.

64. Пункт 315 і підпункти 1 і 2 пункту 319 виключити.

65. У пункті 324:

1) підпункти 3-7 виключити;

2) у підпункті 8 у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “вересня”.

66. У підпункті 1 пункту 331 у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

67. Підпункти 1 і 2 пункту 334, підпункт 2 пункту 345, пункт 347 і підпункти 3 і 4 пункту 360 виключити.

68. У пункті 365:

1) у підпунктах 3 і 4:

у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 червня” замінити словами “протягом року”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку”;

2) підпункт 8 викласти у такій редакції:

“8) проведення перегляду портфеля проектів Світового банку в Україні

протягом року

Мінфін 
Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади АТ “Укрексімбанк” (за згодою)”;

3) у підпункті 10 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон 
АТ “Укрексімбанк” (за згодою) 
Мінсоцполітики 
МОЗ”;

4) у підпункті 11:

у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 липня” замінити словами “протягом року”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон”;

5) у підпункті 12 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон”;

6) підпункт 13 виключити;

7) у підпункті 15:

у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 липня” замінити словами “протягом року”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон 
МОН”;

8) у підпункті 17:

у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 березня” замінити словами “у строки підписання Угоди про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та МБРР”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
МЗС”;

9) у підпунктах 18 і 19 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:

“Мінфін 
Мінекономрозвитку”.

69. У підпункті 3 пункту 367 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 липня” замінити цифрами і словом “30 грудня”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт