субота, 12.06.2021

Наказ Мінфіну України від 24.06.2015 № 593 "Про затвердження Тарифів на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів, та визнання таким, що втратив чинність, наказу ..."

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2015  № 593

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 1004/27449

Про затвердження Тарифів на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10 січня 1999 року № 9

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року № 713 «Про створення Державного гемологічного центру України» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 січня 1999 року № 9 «Про затвердження Тарифів на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння і підготовкою експертів-гемологів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 1999 року за № 46/3339.

3. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності (Троян В.В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
24.06.2015  № 593

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 1004/27449

ТАРИФИ* 
на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів

№ з/п

Назва робіт

Одиниці виміру

Вартість робіт за одиницю, грн (без податку на додану вартість)

1

Експертиза дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння

1.1

Діагностика дорогоцінних, дорогоцінних органогенного утворення, напівдорогоцінних каменів (включає визначення назви каменів, розмірів, виду/форми огpанування або форми необроблених каменів):

шт.

із застосуванням простого обладнання (лампа, лупа, діамантовий тестер);

6,00

із застосуванням складного обладнання (мікроскоп, рефрактометр, гідростатичні ваги, спектроскоп тощо)

12,00

1.2

Зважування каменів

шт.

1,80

1.3

Визначення маси каменів розрахунковим шляхом (в оправленому стані)

шт.

3,00

1.4

Визначення якісних характеристик каменів: дорогоцінних природних оброблених 1 порядку, у тому числі діамантів масою:

шт.

до 0,19 ct включно;

15,00

від 0,20 до 0,29 ct

25,00

від 0,30 до 0,49 ct

50,00

від 0,50 до 0,99 ct

100,00

від 1,00 до 4,99 ct

150,00

від 5,00 ct;

250,00

смарагдів, рубінів, сапфірів синіх, олександритів масою:

до 0,19 ct включно

15,00

від 0,20 ct до 0,49 ct включно

20,00

від 0,50 ct до 0,99 ct включно

25,00

від 1,00 ct;

50,00

дорогоцінних природних оброблених 2 - 4 порядків масою:

до 0,19 ct

15,00

від 0,20 ct;

20,00

дорогоцінних природних оброблених органогенного утворення;

15,00

напівдорогоцінних каменів оброблених;

12,00

дорогоцінних каменів природних необроблених (у сировині) 1 - 4 порядків;

20,00

дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних каменів необроблених (у сировині), колекційних зразків

15,00

1.5

Експертиза дорогоцінних каменів у складі виробів виробничо-технічного призначення, порошку і кришива каменів (включає ідентифікацію, визначення маси, розмірності та визначення придатності каменів для виготовлення з них ювелірних виробів)

партія однієї номенкла-тури

20,00

1.6

Дослідження властивостей і характеристик каменів за допомогою спеціалізованого наукового обладнання (ІЧ-Фур’є спектрометр, cпектрометр енергій рентгенівського випромінювання тощо)

шт.

50,00

1.7

Визначення прогнозної вартості каменів:

ювелірного призначення;

шт.

2,50

виробничо-технічного призначення

партія однієї номенкла-тури

2,50

2

Видача експертного висновку встановленого зразка

шт.

25,00

3

Видання та розповсюдження методично-довідкових матеріалів

1 стор.

1,50

4

Видання та розповсюдження бюлетеня «Довідник цін коштовного та декоративного каміння»

примірник

22,50

5

Надання письмових консультацій з питань проведення операцій експертизи (якість, вартість, обміри, стандартизація)

1 год.

55,00

6

Підготовка експертів-гемологів

6.1

Навчання на курсах за навчально-тематичними планами

1 год.

63,50

6.2

Приймання іспитів з тематики навчальних курсів

1 год.

102,00

6.3

Приймання підсумкового іспиту для отримання свідоцтва підвищення кваліфікації експертів-гемологів

1 год.

140,00

7

Інші роботи, пов’язані з експертизою дорогоцінного, дорогоцінного органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виконання яких потребує спеціальних наукових досліджень та нестандартних операцій

ДОГОВІРНА

8

Роботи, пов’язані з експертизою іншого** каміння

ДОГОВІРНА

__________ 
* У разі наявності у осіб пільг, передбачених законами України, ці пільги надаються відповідно до цих законів. 
** Природні та штучні камені, які не входять до переліку, визначеного статтею 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», але використовуються у ювелірній справі, в тому числі коштовні органогенні матеріали (корали, перламутр, кістка тощо), імітації, штучні аналоги і замінники коштовного каміння.

Начальник 
Управління державної 
політики у сфері пробірного 
нагляду та документів 
суворої звітності

В.В. Троян

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт