п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2015 № 568 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.08.2015  № 568

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363

З метою підвищення стійкості банківської системи України, захисту інтересів кредиторів і вкладників та сприяння забезпеченню вчасного виконання зобов'язань банків України, керуючись статтями 6715425556 Закону України "Про Національний банк України", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363 "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 1 після слів "звернення банку щодо неможливості" доповнити словами "у зв'язку з недостатністю ліквідних коштів";

2) у пункті 10 слово "вересня" замінити словом "листопада".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт