вівторок, 22.06.2021

Наказ Мін'юсту України від 13.08.2015 № 1493/5 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ..."

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2015  № 1493/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 серпня 2015 р. 
за № 1008/27453

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі

Відповідно до частин сьомої та дев’ятої статті 17-1, частини третьої статті 36, частини третьої статті 38, частин другої, шостої та дев'ятої статті 39, частин першої та другої статті 39-1та частини третьої статті 41 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, що додається.

2. Установити, що до запровадження обміну документами в електронній формі відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого цим наказом, такий обмін відбуватиметься в паперовій формі.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2306/5 «Про затвердження Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1896/24428.

4. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
13.08.2015  № 1493/5, 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
13.08.2015  № 1272

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 серпня 2015 р. 
за № 1008/27453

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі

І. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі обміну відомостями (повідомленнями) та документами в електронній формі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»«Про цінні папери та фондовий ринок»«Про електронний цифровий підпис» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених законів.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

4. При здійсненні інформаційної взаємодії задіяні інформаційні системи:

Міністерства юстиції України - Єдиний державний реєстр;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Державний реєстр випусків цінних паперів.

5. Технічна підтримка інформаційної взаємодії забезпечується технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - технічний адміністратор Єдиного державного реєстру) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Для захисту інформації застосовують засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

7. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

8. Структура, формат даних, які містять відомості та документи, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, особи, відповідальні за організацію та виконання інформаційної взаємодії відповідно до цього Порядку, визначаються Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

9. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечують своєчасну передачу та приймання відомостей та документів, визначених цим Порядком.

II. Передача відомостей з Державного реєстру випусків цінних паперів та документів про емісію цінних паперів юридичними особами

1. Відомості з Державного реєстру випусків цінних паперів про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента та про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства передаються до Єдиного державного реєстру на підставі електронного запиту, що формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

У запиті як критерій пошуку інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів вказується ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ).

2. За результатом пошуку інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів у день отримання запиту формуються та передаються до Єдиного державного реєстру такі відомості:

1) щодо юридичної особи - емітента цінних паперів:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

відомості про наявність або відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи у формі записів такого змісту відповідно: «За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів знайдено інформацію про нескасовані випуски цінних паперів юридичної особи», «За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів не знайдено інформацію про нескасовані випуски цінних паперів юридичної особи»;

дата та час формування інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів;

2) щодо акціонерного товариства:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

відомості про наявність або відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства у формі записів такого змісту відповідно: «За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів знайдено відомості про нескасовану реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства», «За вказаним критерієм пошуку в Державному реєстрі випусків цінних паперів не знайдено відомості про нескасовану реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства»;

дата та час формування відомостей з Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. У разі якщо згідно з кодом за ЄДРПОУ, вказаним у запиті, відомості в Державному реєстрі випусків цінних паперів не знайдено, формується та передається повідомлення про відсутність відомостей у Державному реєстрі випусків цінних паперів щодо юридичної особи - емітента цінних паперів або акціонерного товариства за вказаним критерієм пошуку із зазначенням дати та часу його формування.

4. Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі передається до Єдиного державного реєстру автоматично програмними засобами Державного реєстру випусків цінних паперів у випадках та у строк, визначені статтею 38-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

ІІІ. Передача відомостей з Єдиного державного реєстру

1. У день внесення до Єдиного державного реєстру запису: про те, що державним реєстратором розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації; про державну реєстрацію припинення юридичної особи; про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи; про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи; про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією; про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи; про ліквідацію юридичної особи - банкрута; про припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи; про рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, - з Єдиного державного реєстру до Державного реєстру випусків цінних паперів передаються відомості про внесення такого запису до Єдиного державного реєстру.

2. Передача відомостей з Єдиного державного реєстру до Державного реєстру випусків цінних паперів здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

3. Підтвердження щодо отримання відомостей про внесення запису до Єдиного державного реєстру, передбачених пунктами 1, 2 цього розділу, здійснюється Державним реєстром випусків цінних паперів не пізніше 11 год. 00 хв. робочого дня, наступного за днем, у якому було отримано такі відомості.

Директор Департаменту 
державної реєстрації 
Міністерства юстиції УкраїниС.В. Бенедисюк

Заступник директора 
Департаменту інформаційних 
технологій та діловодства 
Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку


А.Л. Заїка

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт