п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-3 "Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України"

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.07.2015  № 13-3

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 990/27435

Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України

Відповідно до пунктів 910 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 15 серпня 2011 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2011 року за № 1150/19888, що додаються.

2. Департаменту персоналу та адміністративного забезпечення (Усачова Т.М.) разом з юридичним управлінням (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
30.07.2015  № 13-3

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 990/27435

ЗМІНИ 
до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України

1. У пункті 1.4 розділу І слова “Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” замінити словами “реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

2. Пункт 2.1 розділу ІІ після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“розміщення публічної інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

3. У розділі ІІІ:

в абзаці третьому пункту 3.4 слова “відділу по роботі із зверненнями громадян департаменту персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду” замінити словами “сектору обробки звернень громадян департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду”;

у пункті 3.5 слова “департаментом організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення Пенсійного фонду” замінити словами “департаментом персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду”;

у пункті 3.6 слова “прес-службу департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення” замінити словами “прес-службу департаменту персоналу та адміністративного забезпечення”.

4. У розділі IV:

у пункті 4.1 слова “загальним відділом департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення” замінити словами “загальним відділом департаменту персоналу та адміністративного забезпечення”;

в абзацах першому та третьому пункту 4.3 слова “відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення Пенсійного фонду” замінити словами “відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду”;

у пункті 4.4 слова “департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду” замінити словами “департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду”.

5. В абзаці другому пункту 5.3 розділу V слова “сектору режимно-секретної роботи Пенсійного фонду” замінити словами “режимно-секретного сектору Пенсійного фонду”.

Заступник директора 
департаменту персоналу 
та адміністративного 
забезпечення - 
начальник відділу

Л.М. Бойко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт