вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінсоцполітики, Мінфіну України, МОН України, МОЗ України від 20.07.2015 № 745/652/776/445 Про затвердження Змін до Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне..."

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2015  № 745/652/776/445

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 серпня 2015 р. 
за № 956/27401

Про затвердження Змін до Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19 травня 2008 року № 254/704/260/427/2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2008 року за № 495/15186, що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (В. Музиченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр 
соціальної політики України


П. Розенко

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Міністр 
освіти і науки України


С. Квіт

Міністр 
охорони здоров’я України


О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства соціальної 
політики України, 
Міністерства фінансів України, 
Міністерства освіти 
і науки України, 
Міністерства охорони 
здоров’я України 
20.07.2015  № 745/652/776/445

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 серпня 2015 р. 
за № 956/27401

ЗМІНИ 
до Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання

1. Пункт 1.6 розділу I викласти в такій редакції:

„1.6. Допомога при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини на повне державне утримання призначається і перераховується на рахунок дитини в розмірі, визначеному пунктом 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751.

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту влаштування дитини до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, виплата допомоги продовжується до закінчення терміну її виплати шляхом зарахування допомоги на відкритий в банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини.”.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.8 після слова „опікун” доповнити словами „ , прийомні батьки та батьки-вихователі”;

2) у пункті 3.9:

в абзаці першому слово „усиновитель,” виключити;

в абзаці шостому слова „Усиновителі та опікуни” замінити словом „Опікуни”, а слова „усиновлення чи” виключити;

3) пункт 3.10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.11-3.13 вважати відповідно пунктами 3.10-3.12.

Директор 
Департаменту державної 
соціальної допомоги 
Міністерства соціальної 
політики України

В. Музиченко

Директор 
Департаменту фінансів 
охорони здоров’я 
та соціальних програм 
Міністерства фінансів України

С. Діденко

Директор 
Департаменту економіки 
і фінансування 
Міністерства освіти 
і науки України

С. Даниленко

В. о. директора 
Департаменту медичної 
допомоги Міністерства охорони 
здоров’я України
В. Коломейчук

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт