п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 20.08.2015 № 552 "Про внесення зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.08.2015  № 552

Про внесення зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

Відповідно до статей 67152556 Закону України "Про Національний банк України",статей 7576 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення інструментів регулювання ліквідності банків України Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1.3 глави 1 розділу IV Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426, зі змінами, після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Для банків, у яких Національний банк поновив банківський нагляд на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора цього Фонду у зв'язку з приведенням діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, перевірка дотримання вимоги стосовно забезпечення своєчасного і в повному обсязі формування обов'язкових резервів здійснюється починаючи з періоду утримання банком обов'язкових резервів, установленого після поновлення Національним банком банківського нагляду".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО: 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт