четвер, 17.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 12.08.2015 № 520 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.08.2015  № 520

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

Відповідно до статей 71556 Закону України "Про Національний банк України", Закону України від 14 травня 2015 року № 424-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів" Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.1 глави 1:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий уважати відповідно абзацами другим - десятим;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, унесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом установленого строку суми вкладу та процентів, установлених сертифікатом, у банку, який його видав";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим;

2) у главі 3:

у пункті 3.3:

абзаци перший та другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"3.3. За договором банківського вкладу (депозиту) на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

За договором банківського строкового вкладу (депозиту) банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу (депозиту).

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу (депозиту) та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу (депозиту)".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці четвертому слова "фізичної особи" замінити словом "вкладника";

в абзаці п'ятому слова "фізичній особі" замінити словом "вкладнику";

пункт 3.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.6, 3.7 уважати відповідно пунктами 3.5, 3.6;

3) у пункті 4.1 глави 4:

в абзаці четвертому слова "на вимогу або" виключити;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

4) у главі 5:

в абзаці третьому пункту 5.3 слова ", або на дату дострокового викупу сертифіката" виключити;

пункт 5.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.9 уважати відповідно пунктами 5.4 - 5.8.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт