вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 16.07.2015 № 166 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2015  № 166

Зарєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
30 липня 2015 р. 
за № 925/27370

Про затвердження Змін до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві

Відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» та з метою удосконалення механізму функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 листопада 2014 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за № 1590/26367, що додаються.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н.В.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Драч С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Заступник Міністра - 
керівник апарату


В.А. Негода

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерств 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

Зміни 
до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві

1. У розділі І:

1) у пункті 2 слова «повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі - єдиний реєстр)» замінити словами «документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення їх на доопрацювання, відмов у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр)»;

2) в абзаці п’ятому пункту 4 слова «Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі - Держархбудінспекція)» замінити словами «відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю»;

3) в пункті 9:

в абзаці третьому слова «Держархбудінспекції або її територіального органу» замінити словами «органу державного архітектурно-будівельного контролю»;

абзац четвертий після слів «або декларація про початок виконання будівельних робіт» доповнити словами «чи декларація про готовність об’єкта до експлуатації».

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці шостому пункту 3 слова «на доопрацювання» замінити словами «для усунення виявлених недоліків та доопрацювання»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Опрацювання та реєстрація електронних повідомлень та електронних декларацій здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт.»;

3) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 8 слова «на доопрацювання» замінити словами «для усунення виявлених недоліків та доопрацювання».

3. У тексті Порядку слова «Держархбудінспекція», «єдиний реєстр» у всіх відмінках замінити відповідно словами «відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю», «реєстр» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту 
державних програм 
та розвитку житлового 
будівництва
Н.В. Козловська

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт