субота, 12.06.2021

Рішення НКЦПФР від 03.07.2015 № 939 "Про внесення змін до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.07.2015  № 939

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2015 р. 
за № 898/27343

Про внесення змін до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 37-8 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 25 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про адміністративні послуги» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 63, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2013 року за № 247/22779, такі зміни:

1) у розділі II:

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«затверджений підписом керівника рекламодавця або особи, яка виконує його обов’язки (рекламодавця), та печаткою (за наявності) рекламодавця проект реклами.»;

пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів, зміст яких не підпадає під визначення реклами цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про рекламу», уповноважений структурний підрозділ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який здійснював розгляд документів, протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами інформує про це рекламодавця. Документи, надіслані на погодження, поверненню не підлягають.».

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії 
від 03 липня 2015 № 41

Додаток 
до Положення про рекламу цінних 
паперів та фондового ринку 
(у редакції рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку 
від 03.07.2015 № 939)

ЗАЯВА
про погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт