вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 558 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 558 
Київ

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України згідно здодатками 1 і 2.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі здійснювати моніторинг стану економічного і соціального розвитку України, враховуючи ситуацію в районі проведення антитерористичної операції, можливості відновлення економічного потенціалу відповідних територій, та за результатами у разі потреби подавати разом з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо уточнення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18


Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2015 р. № 558

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 
економічного і соціального розвитку України на 2016 рік

Показник

Сценарій 1

Сценарій 2

(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

номінальний, млрд. гривень

2262

2245,7

відсотків до попереднього року

102

99,7

Індекс споживчих цін:

у середньому до попереднього року, відсотків

114,2

116,6

грудень до грудня попереднього року, відсотків

112

114,7

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

110,4

112,2

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

357,6

326,8

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

589,1

579,2

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

номінальна, гривень

4857

4821

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

102,3

99,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

17,9

17,8

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

10,4

10,8

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

101,5

99,8

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-1577

-1069

Експорт товарів і послуг:

млн. доларів США

53877

52205

відсотків до попереднього року

107,1

103,8

Імпорт товарів і послуг:

млн. доларів США

55454

53274

відсотків до попереднього року

107,3

103,1

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2015 р. № 558

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 
економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки

Показник

2017 рік

2018 рік

2019 рік

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 1

сценарій 2

(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

номінальний, млрд. гривень

2572,1

2536,8

2888,1

2854,6

3183,1

3154,6

відсотків до попереднього року

103,5

101

104

103

104

103

Індекс споживчих цін:

у середньому до попереднього року, відсотків

110,4

112,6

107,5

109,2

105,5

107

грудень до грудня попереднього року, відсотків

108,1

110,3

105,5

107,6

105,2

105,8

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

108,5

111,1

105,9

106,7

104,7

105,3

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

538,2

457,3

626,8

556,6

707,5

630,9

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

662,1

648,1

731,7

710,3

795,7

769,4

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

номінальна, гривень

5563

5469

6220

6105

6867

6713

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

103,7

100,7

104

102,2

104,6

102,8

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

18,2

18

18,5

18,2

18,6

18,4

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

9,2

10,2

8,4

9,5

7,7

9

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

101,8

100,1

102,3

101,7

103,4

101,9

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-1991

-1104

-2461

-1283

-3269

-1639

Експорт товарів і послуг:

млн. доларів США

60062

56937

67162

62940

74570

69780

відсотків до попереднього року

111,5

109,1

111,8

110,5

111

110,9

Імпорт товарів і послуг:

млн. доларів США

62053

58041

69623

64223

77839

71419

відсотків до попереднього року

111,9

108,9

112,2

110,7

111,8

111,2

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт