п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Мінфіну України від 09.07.2015 № 632 "Про внесення змін до форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету та Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку ..."

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015  № 632

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 липня 2015 р. 
за № 893/27338

Про внесення змін до форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету та Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2014 року № 1016, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1279/26056, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2014 року № 1016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1279/26056, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
08.10.2014 № 1016 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України 
від 09.07.2015 № 632 )

ІНФОРМАЦІЯ 
про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

(млн. грн)

Залишок сум, заявлених до відшкодування на початок періоду (року)

Відшкодування, виплачені у грошовій формі

Зараховано суми, заявлені на рахунки платників, у зменшення податкових зобов’язань

Відхилені суми, заявлені до відшкодування на поточний рахунок

Нові суми, заявлені до відшкодування на рахунок платника

Залишок сум, заявлених до відшкодування на кінець періоду

всього

у тому числі автоматичне відшкодування

всього

у тому числі неврегульовані суми, заявлені до відшкодування податку на додану вартість, які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього по Україні

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
09.07.2015 № 632

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 липня 2015 р. 
за № 893/27338

ЗМІНИ 
до Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

1. У пункті 2 слова «, та у розрізі платників податку» виключити.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Інформація складається із:

залишку сум податку на додану вартість (далі - податок), заявлених платником податку до відшкодування з бюджету на початок періоду (року);

відшкодованого податку, виплаченого у грошовій формі, у тому числі автоматичного відшкодування;

зарахованих сум податку, заявлених на рахунки платників, у зменшення податкових зобов'язань;

відхилених сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на поточний рахунок;

нових сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку;

залишку сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на кінець періоду, у тому числі неврегульованих сум, заявлених до відшкодування, які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду.».

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт